Til Brüssel for å kreve sikrere busser

Etter flere alvorlige ulykker i Norge de senere årene, reiste en samlet norsk bussbransje til Europas største bussmesse for å kreve strengere sikkerhetsløsninger for sjåfører, passasjerer og myke trafikanter.

 

Til Brüssel for å kreve sikrere busser

 

  • Rapporten fra TØI kan leses her.
  • Se opptak av hele seminaret gratis her.
  • Lenker til presentasjonene fra seminaret er tilgjengelig nederst i denne artikkelen.

 

De siste årene har flere bussjåfører omkommet på jobb i Norge, senest i Fredrikstad romjulen 2022. 10. oktober reiste en samlet norsk kollektivbransje til Europas største bussmesse i Brüssel for å etterspørre nye internasjonale kollisjonsstandarder for buss.

– I Norge har vi jobbet systematisk med å bedre sikkerheten i buss, men som et lite land er vi helt avhengig av å jobbe sammen med de store internasjonale bussprodusentene. Derfor er det viktig for oss å være til stede på Europas største bussmesse og vise tydelig at det er stor etterspørsel etter løsninger for bedre sjåfør- og trafikksikkerhet i buss, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Ny rapport skal spre kunnskap

Arrangementet på Busworld i Brüssel tiltrakk seg et par hundre bussinteresserte som fikk presentert en nyskrevet fagrapport av Tor-Olav Nævestad ved Transportøkonomisk institutt, samt erfaringer og perspektiver fra ulike aktører fra hele Europa.

På seminaret la Transportøkonomisk institutt frem en ny rapport om sjåfør- og trafikksikkerhet i Europa og Norge. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Kollektivtrafikkforeningen med samarbeidspartnere, og gir oversikt over tilgjengelige sikkerhetstiltak i buss. Målet er å gjøre det enklere for innkjøpere og myndigheter å stille gode sikkerhetskrav i buss.

– Mange kollektivselskaper stiller allerede strenge krav til sikkerhet i sine busskontrakter. Målet med denne rapporten er å øke kunnskapen i Norge og Europa om hvilke sikkerhetstiltak som er tilgjengelig, slik at både myndigheter og innkjøpere enklere kan etterspørre de beste og mest effektive løsningene, sier Siv Wiken, styreleder i Kollektivtrafikkforeningen.

Anbefaler ny internasjonal buss-standard

TØI-forskerne anbefaler at det stilles krav om at flere tiltak blir obligatoriske i busstransport, herunder flåtestyringssystemer for å legge til rette for myk kjørestil, sikkerhetskultur-tiltak, sikkerhetsstyringssystemer, og kollisjonsvern for bussjåfører.

Tor-Olav Nævestad presenterte rapporten «Safety in bus transport in Europe: Status of safety and discussion of measures benefitting drivers, passengers and other road users».

Per i dag er ikke disse tiltakene lovpålagt i busstransport, selv om forskning viser at de er svært effektive for å forebygge ulykker. I dag finnes det heller ikke egne sikkerhetsstandarder for buss, som i stedet er underlagt kollisjonsstandarder for tyngre kjøretøy. Vi anbefaler at det bør utvikles en egen europeisk standard for kollisjonssikkerhet i buss, som er spesifikt tilpasset bruken av slike kjøretøy, sier forskningsleder Tor-Olav Nævestad.

Viktig tema for bussindustrien

Busworld er Europas største bussmesse, hvor hele den europeiske og internasjonale bussprodusent- og leverandørindustrien er til stede. I 2019 deltok om lag 40.000 deltakere fra 143 land, og det var over 500 utstillere fra 37 land til stede på messa, og det ventes enda flere deltakere i år.

Tom Cunnington fra Transport for London oppfordret til tettere samarbeid på tvers av bransjen for å sørge for bedre sjåfør- og trafikksikkerhet i busstransport.

Sjåfør- og trafikksikkerhet er et svært viktig tema for bussindustrien. Vi i Busworld opplever stor interesse og engasjement fra våre utstillere og besøkende om å utvikle enda tryggere og bedre sikkerhetsløsninger, selv om busstransport allerede i dag er den tryggeste formen for persontransport. Vi tror samarbeid på tvers av aktører vil gi et viktig bidrag til å gjøre busstransport enda tryggere for sjåfører og andre brukere fremover, sier Jan Deman, daglig leder for Busworld Foundation.

Vegard Hansen, direktør for Veitilsynet, og Per Olav Hetland fra Havarikommisjonen, presenterte rapporten og oppfølgingen fra Nafstad-ulykken som eksempel på det norske sikkerhetsstyringssystemet.

 

Her finner du presentasjonene fra arrangementet:

 

Les også:


Pressemelding
14. juni 2024

1 av 3 motivert for færre biler