Forslag til endring av yrkestransport- og jernbaneloven er oversendt Samferdselsdepartementet

Kollektivtrafikkforeningen har opprettet en arbeidsgruppe bestående av jurister og fagansvarlige innen billettkontroll og kundesenter fra KolumbusAtB, Skyss, og Ruter. Arbeidsgruppen har utarbeidet forslag til endring av yrkestransportloven § 33 annet ledd, som innebærer at også innleide kontrollører kan utøve tilbakehold dersom de øvrige vilkår er oppfylt.  

 

Kollektivtrafikkforeningen, Ruter og Samferdselsdepartementet avholdt i desember 2020  et møte vedr. Yrkestransportlovens § 33,2 ledd om tilbakehold og utfordringen med å benytte innleide vektere til billettkontroll. Etter Høyesteretts dom av 4. november 2020 (HR-2020-2126) , om forståelsen av yrkestransportloven § 33, 2 ledd,  har ikke innleide vektere rett  til å utøve tilbakehold av passasjerer som ikke har gyldig billett uten at ansatte fra transportselskapet er til stede.  Kollektivtrafikkforeningen vil derfor foreslå at Samferdselsdepartementet  fremmer et forlag om å endre bestemmelsen, og den likelydende bestemmelsen i jernbaneloven, slik at innleide vektere kan utøve tilbakehold når øvrige vilkår er oppfylt.

På møtet med Samferdselsdepartementet fikk vi beskjed om at et forslag om endring av ordlyden bør inneholde følgende momenter

  • Forslaget med begrunnelse;
  • Utviklingen av praktisering av tilbakehold fra 2002-til dags dato. Har tilbakehold ført til høyere andel betalere, økte billettinntekter og på hvilken måte?
  • Begrunnelse for å bruke vektere – kan de ivareta hensynene som nevnes i loven forarbeider like godt som ansatte i kollektivselskap, eller bedre?
  • Hvordan er praksis for bruk av vektere ellers i samfunnet, i tilsvarende situasjoner?

Kollektivtrafikkforeningen har opprettet en arbeidsgruppe bestående av jurister og fagansvarlige innen billettkontroll og kundesenter fra Kolumbus, AtB, Skyss, og Ruter. Arbeidsgruppen har utarbeidet forslag til endring av yrkestransportloven § 33 annet ledd, som innebærer at også innleide kontrollører kan utøve tilbakehold dersom de øvrige vilkår er oppfylt.

Her er resultatet fra arbeidsgruppens arbeid; forslag til endring av yrkestransportloven §33,2 samt jernbaneloven §7a. 

Forslag til endring av yrkestransportloven §33,2 og jernbaneloven §7a er i dag oversendt Samferdselsdepartementet.


Sekretariatsnytt
31. august 2021

Nytt fjes i innovasjonsarbeidet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
13. august 2021

Call for speakers – Kollektivkonferansen 2021 – frist 15. august


Markedsoversikt
3. august 2021

Markedsoversikt for båt og ferje 2021!


Nyheter fra EU
1. juli 2021

EU-nyhetsbrev juni 2021


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
22. juni 2021

Prosjekt «Inntektspotensialet i kollektivtrafikken»


Covid-19
21. april 2021

Årsrapport 2020


Veiledere og høringssvar
12. april 2021

Innspill til høring om Nasjonal Transportplan 2022-2033


Nettverk
19. mars 2021

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2022-33


Sekretariatsnytt
5. mars 2021

Kollektivtrafikk.no i ny drakt


Nyheter fra EU
2. mars 2021

EU-nyhetsbrev februar 2021


Nyheter fra EU
5. februar 2021

EU-nyhetsbrev januar 2021


Veiledere og høringssvar
2. februar 2021

Omsetningskrav og bruk av biodrivstoff


Covid-19
28. januar 2021

Digital workshop om den nye normalen


Ukategorisert
23. januar 2021

Forskerkonferansen Mobilitet 2021


Covid-19
19. januar 2021

Prognose for inntektstap 1.kvartal 2021


Nyheter fra EU
4. januar 2021

Nyhetsbrev fra EU – desember 2020


Ukategorisert
22. desember 2020

En riktig god jul ønskes dere alle


Covid-19
11. desember 2020

Prosjektet Målbildet for den nye normalen


Nyheter fra EU
2. desember 2020

EU-nyhetsbrev november


Kollektivkonferansen
19. november 2020

Deltagerrekord på Kollektivkonferansen 2020!