Ny workshop i innovasjonsnettverket

Kollektivtrafikkforeningens Innovasjonsnettverk holdt sin andre store workshop fredag 7.mai.

Ny workshop i innovasjonsnettverket

Innovasjon er et helt sentralt ord i mobilitetsbransjen. Hvordan bransjen kan samarbeide bedre, både de offentlige kollektivaktørene seg imellom og sammen med andre offentlige og private aktører, blir stadig viktigere.

I lys av dette har Kollektivtrafikkforeningen startet opp et Innovasjonsnettverk som skal arbeide for å fremme innovasjonstakten i bransjen. Dette nettverket hadde sin andre større workshop den 7.mai, der godt 35 deltakere fra mange av de regionale kollektivselskapene, samt Jernbanedirektoratet, Entur, ITS Norway og Bane NOR, deltok.

Workshopen ble innledet med et inspirasjonsforedrag fra Janne Pedersen i NAF, som snakket om utvikling av innovasjon og strategi i sin Mobilitetstribe, og hvordan de har jobbet med prosessen for å utvikle nye ideer og konsepter.

Deretter gikk deltakerne i grupper, som er etablert for å jobbe videre med følgende temaer:

  • Roller og erfaringsdeling i mobilitetspunkter
  • Et fleksibelt nasjonalt billettsystem og prismodeller
  • Videresalg av produkt / tjenester
  • Bil som tjeneste
  • Eldrebølgen og mobilitetstjenester
  • Smart city og datadeling

Innovasjonsnettverket arbeider videre med disse og andre temaer og vi gleder oss til å se resultatene av dette spennende arbeidet!

Les også: