Elektrifisering og fremtidens kollektivtilbud tema på Anskaffelsesseminar

Rundt 60 innkjøpere fra hele landet var samlet til årets Anskaffelsesseminar på Lillehammer. Les mer om seminaret her.

Elektrifisering og fremtidens kollektivtilbud tema på Anskaffelsesseminar

 

Innlandstrafikk var vertskap da for årets store samling av innkjøpere i Kollektivtrafikkforeningen møttes i OL-byen Lillehammer. På dagsorden var et omfattende program om status og utfordringer for elektrifisering og nullutslippsløsninger, fremtidens kollektivtilbud og delte mobilitetstjenester, ansattes medvirkning i anskaffelsesprosesser, og utforsking av muligheter for tettere samarbeid.

Nye miljøkrav og åpenhetsloven

Fra nyttår trådte den nye miljøforskriften i kraft, som innebærer at miljø skal vektes 30 % i offentlige innkjøp. Sarah Fossen Sinnathamby fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring presenterte en ny veileder som er utviklet for innkjøpere, som blant annet skal gi råd om når man kan avvike fra 30 %-regelen fordi man i stedet stiller krav i konkurransegrunnlaget.

Andreas Holmgren fra Luleå Lokaltrafik AB.

Andreas Holmberg fra Luleå Lokaltrafik innledet om en rapport de har utarbeidet sammen med Storstockholms lokaltrafik, Västtrafik, Skånetrafikken og Ethical Trading Initiative som heter «Menneskerettighetsbrudd bak elbusser i svensk kollektivtrafikk: en branchfråga som krever samarbeid». Innlegget delte erfaringer fra Sverige rundt oppfølging av tilsvarende regelverk som i Norge heter åpenhetsloven. 

Fremtidens kollektivtilbud

Espen Strand Henriksen fra Kolumbus hadde et inspirerende innlegg hvor han så inn i glasskula og delte sine tanker om hvordan kollektivtransporten kommer til å utvikle seg de neste årene med flere delte mobilitetstjenester, og hvordan det kommer til å påvirke innkjøp fremover.

Transportfaglig tilbakeblikk til Lillehammer-OL. På bildet: Erling Sæther som var daglig leder for «Transport ’94»

Deretter presenterte Ragna Skøien i Agder Kollektivtrafikk arbeidet gjennom flere år for å samordne offentlig betalt bestillingstransport, etterfulgt av Maria Skjervold fra AtB som fortalte om erfaringer i Trøndelag rundt anskaffelser av bestillingstransport. Benjamin Lindborg fra Ruter delte fra et pågående arbeid i Ruter om å utrede en mulig større anskaffelse av selvkjørende transporttjenester.

Tilbakeblikk til OL

I anledning 30-årsjubileet for Lillehammer-OL ble det også tid til et besøk på OL-museet på Maihaugen, og et faglig tilbakeblikk til hvordan transportbehovet ble løst både under OL i 1994 og Ungdoms-OL i 2016. Blant annet ble det innført sterke restriksjoner på bruk av privatbil, for å unngå trafikkaos og for å bidra til maksimal bruk av den tilgjengelige veiinfrastrukturen.

Presentasjoner:

 

Les også:


Covid-19
27. januar 2022

Konferansen Mobilitet 2022 er utsatt