Konferansen Mobilitet 2022 er utsatt

Kollektivtrafikkforeningen er partner i den årlige konferansen som i år har navnet Mobilitet 2022. Konferansen var planlagt som fysisk konferanse i mars.

Arrangørene, TØI og Opplysningskontoret for veitrafikken , Kollektivtrafikkforeningen med flere har vedtatt å utsette Mobilitet 2022 til 23. og 24. mai 2022.

Les mer her.

Les også:


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
29. november 2023

Har transportpolitikken gått i luksusfellen?