– Haster med støtteordning for nullutslippsbåter

Store klimakutt står i fare om regjeringen ikke raskt kommer med en kompensasjonsordning for å støtte omlegging til hurtigbåter og ferger på nullutslipp. Kollektivtrafikkforeningen og KS har sendt et felles brev til Samferdselsdepartementet med forslag til hvordan ordningen bør se ut.

– Haster med støtteordning for nullutslippsbåter

 

Samferdselsdepartementet sendte i fjor på høring forslag til krav om nullutslipp av klimagasser fra ferjer og hurtigbåter med virkning fra 2025. Regjeringen har varslet i Hurdalsplattformen og i høringen at det vil komme en kompensasjonsordning til fylkeskommunene.

Fylkeskommunene ønsker å bidra til den grønne omstillingen, og understreker at det derfor er av stor betydning at kompensasjonsordningen snarlig kommer på plass. Flere fylkeskommuner skal i løpet av de neste månedene ta beslutninger knyttet til anbudsprosesser for nye samband, der rammene for kompensasjonsordningen vil være avgjørende for om det vil være økonomisk gjennomførbart å velge nullutslippsløsninger.

Bare i Vestland fylke er det om lag 45.000 tonn årlige CO2-utslippskutt som i løpet av de neste månedene forutsetter statlig kompensasjon for å kunne utløses.

I et felles brev til Samferdselsdepartementet skisserer Samferdselssjefskollegiet i KS og Kollektivtrafikkforeningen en støtteordning, bygget på følgende:

  • Fylkeskommunene og kollektivselskapene forventer full kompensasjon for merkostnadene til statlige forskriftskrav, jf. Hurdalsplattformen og høringsuttalelsene fra KS og Kollektivtrafikkforeningen.
  • Vi anbefaler at det etableres en ubyråkratisk og forutsigbar ordning som er enkel for staten å administrere.
  • Håndterer geografiske forskjeller, og særlige kostnader knyttet til ladeinfrastruktur og nettoppgradering i områder med lav befolkningstetthet.

 

Les hele brevet her.

Les også:


Pressemelding
14. juni 2024

1 av 3 motivert for færre biler