Mobilitet 2023: Fleksibel transport  –  på vei mot fremtidens mobilitet

På konferansen Mobilitet 2023, arrangerte Kollektivtrafikkforeningen mandag 27. mars en sesjon i år med temaet «Fleksibel transport – på vei mot fremtidens mobilitet». Her kan du se presentasjonen.

Mobilitet 2023-konferansen gikk av stabelen 27. og 28. mars 2023.

Mobilitet 2023: Fleksibel transport  –  på vei mot fremtidens mobilitet

 

Se bolken om Nye kollektive mobilitetstjenester, 27. mars 2023, kl. 11.30, les programmet for hele Mobilitet 2023 her.

 

Her kan du lese programmet for Kollektivtrafikkforeningens sesjon:

Fleksibel transport – på vei mot fremtidens mobilitet

Innledning:

Kollektivtrafikken jobber mot en spennende mobilitetsfremtid. I dag er det viktig å utvikle kollektivtilbudet, ta i bruk ny teknologi og være tett på kunden for å gi det tilbudet kunden etterspør. På lang sikt, har vi tro på at vi beholder de tunge rutene vi kjenner i dag som har mange reisende, som buss, tog, båt, t-bane og trikk. Og vi har stor tro på at autonome kjøretøy får en viktig rolle i kollektivtrafikken, i form av et fleksibelt og finmasket nett med autonome kjøretøy i et bestillingstransportsystem. I mellomtiden er fleksibel transport i form av bestillingstransport svaret.

Kollektivaktørene jobber mye med bestillingstransport i dag, og bransjen utforsker og utvikler fleksible løsninger med ny teknologi. Bestillingstransport har vært et tilbud i kollektivtrafikken siden «tidenes morgen», og er i dag i rivende utvikling. I dag vil vi se nærmere på hva den digitale og teknologiske utviklingen har å si for å skape en fleksibel og dynamisk tjeneste som gagner ulike målgrupper og gir stor samfunnsnytte.

Vi vil vise fram noen av de spennende tilbudene som finnes og prosjektene som pågår rundt om i landet. Vi vil høre om målgrupper som har stor nytte av fleksibel transport, om samfunnsgevinster og kanskje om det er geografiske forskjeller på hvor behovet finnes.

Og hvordan skal et slikt tilbud finansieres? Det finnes mange typer bestillingstransport i dag, styrt fra ulike sektorer i samfunnet. Her vil det være mulighet til å få mer kollektivtransport ut av hver krone om vi samordner den offentlig betalte transporten mer.

Vi avslutter med å ta en dyp titt inn i glasskula, for å se på mulighetene for hvordan fleksibel transport kan revolusjonere vår spennende mobilitetsfremtid.

 

Program

Fleksibel transport

  • AKT Svipp, v/Thomas Ruud Jensen, utviklingsdirektør Agder Kollektivtrafikk AS

AKT Svipp er en samkjøringstjeneste for eldre.  Kundene er svært fornøyde med tilbudet, som Agder kollektivtrafikk nå kjører flere steder. Foruten å øke livskvaliteten for eldre, har konseptet også en viktig samfunnsøkonomisk merverdi i at eldre kan bli boende hjemme lenger enn hvis tilbudet ikke hadde eksistert.

  • Brukerstyrt bestillingstransport i byområde: Kongsberg, v/Terje Sundfjord, adm. dir. Brakar AS

Brukerstyrt bestilling som erstatning for ordinære ruter i et byområde. Gradvis overgang og tilpassing.

  • Selvkjørende bestillingstjeneste iGroruddalen, v/Vibeke Harlem, leder mobilitetstjenester Ruter AS

Kan en flåte med selvkjørende kjøretøy fungere som et tilskudd til ordinær kollektivtrafikk? Selvkjøringstilbudet i Groruddalen er et ambisiøst forsknings- og utviklingsprosjekt som Ruter gjennomfører i samarbeid med flere andre aktører.

Visjoner for fremtidens mobilitet, v/Bernt Reitan Jenssen, adm. dir. Ruter AS og nestleder Kollektivtrafikkforeningen

Møteleder: Olov Grøtting, daglig leder Kollektivtrafikkforeningen

 

 

Bakgrunn:

Den moderne kunden etterlyser i dag mer og mer fleksibilitet. Det skjer innen alle tjenester, også i kollektivtrafikken. Tradisjonell kollektivtrafikk med stive ruter er supereffektivt der det er mange passasjerer i bussen, toget, trikken eller hurtigbåten.  I områder eller tider på døgnet der færre reiser, er utfordringen at det er for dyrt å ha både høy dekning og frekvens med et stivt rutetilbud. Finnes det alternative løsninger som kan supplere stive ruter, og hvordan kan vi skape et fleksibelt tilbud?

Store målgrupper i samfunnet evner ikke å bruke ordinær kollektivtrafikk, og/eller det er ikke tilgjengelig der de bor i stor nok grad. Gruppen eldre er en voksende gruppe i samfunnet. Allerede i dag er det 1 mill pensjonister i Norge, ca 18 % av befolkningen.  Denne gruppen har et stort behov for fleksibel og tilpasset transport, og andelen eldre vil øke sterkt framover. Det eksisterer i dag ulike bestillingstransportløsninger for ca. 5 mrd kr, som er styrt fra ulike deler av offentlig sektor. Finnes det synergieffekter ved å samordne noen av tilbudene?

Bestillingstransport, et tilbud som har eksistert siden «kollektivtrafikkens morgen», kan kanskje være svaret på noe av dette. Tilbudet har fungert godt i mange år, men var tidligere arbeidskrevende ift bestilling og ruteplanlegging. Digitale løsninger har vært på plass noen år, og har revolusjonert bestilling og planlegging og vil revolusjonere tilbudet ytterligere i åra framover.

Bestillingstransport er populært der tilbudet er finmasket og frekvensen er god. Fortsatt kreves det en sjåfør i hvert kjøretøy selv om det kanskje bare sitter to – tre personer i hver bil. Det gir en utfordring i pris, men kan dette også løses framover?

Kollektivtrafikken er på en reise som blir mer og mer digital og som etter hvert også blir autonom. Hva vil dette bety for kollektivtrafikken i by og bygd? Og hva vil det bety det for ulike grupper i samfunnet, som for eldre og unge? Hvordan er og blir veien fram mot vår digitale og autonome framtid?

Bli med og hør bransjen selv diskutere hvordan vi kan få dette til, og hva et mer fleksibelt tilbud betyr for kunden og enkelte målgrupper som eldre og unge.

 

Faglig grunnlag:

  • Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025. Rapport utarbeidet av Deloitte på vegne av Kollektivtrafikkforeningen.
  • Betydningen av et fleksibelt kollektivtilbud for eldre: Samfunnsøkonomisk analyse av AKT Svipp, masteroppgave, AKT Svipp, 2 bacheloroppgaver fra UiA og Mobilitet for Livet, søknad til Forskningsrådet
Autonom bestillingstransport
Autonom bestillingstransport
Foto: AKT
ATB Bestillingstransport

Les også: