Oppdatert markedsoversikt for buss

Markedsoversikten viser alle landets kontrakter for offentlig, rutegående busstrafikk. Den nye utgaven er fra oktober 2022.

Det er 114 busskontrakter i offentlig regi i Norge, for tilsammen ca 305 mill. rutekm, produsert med ca 6500 busser. Oversikten viser varigheten på disse kontraktene, men også hvilken teknologi som brukes og hvem som er operatør. 92,1 prosent av volumet (målt i rutekm) kjøres av de seks største operatørene, mens det resterende kjøres av 18 mindre operatører.

Oversikten finner du her.

Les også:


Markedsoversikt
11. mars 2022

Oppdatert markedsoversikt for båt og ferje


Markedsoversikt
9. mars 2022

Oppdatert markedsoversikt for buss