Oppdatert markedsoversikt for buss

Oversikten viser alle busskontrakter i offentlig regi i Norge, og oppdateres to ganger årlig.

Det er 115 busskontrakter i offentlig regi i Norge, for tilsammen nesten 300 mill. rutekm, produsert med ca 6500 busser. Oversikten viser varigheten på disse kontraktene, men også hvilken teknologi som brukes og hvem som er operatør. 92,5 prosent av volumet (målt i rutekm) kjøres av de seks største operatørene, mens det resterende kjøres av 19 mindre operatører.

Den største endringen i den siste oppdateringen har skjedd på eiersiden, da Torghatten har solgt bussaktiviteten sin til CRBE Investment Management. Dette gjelder altså Norgesbuss AS, Torghatten Buss AS, Firdabillag AS, Trønderbilene AS og Sørlandsruta AS, som tilsammen utgjør 17,7 prosent av markedet (målt i rutekm).

Oversikten finner du her.

Les også:


Markedsoversikt
24. oktober 2022

Oppdatert markedsoversikt for buss


Markedsoversikt
11. mars 2022

Oppdatert markedsoversikt for båt og ferje