Brede Dammen nominert til prisen for Årets ildsjel i kollektivtrafikken!

Brede Dammen i Entur er en ihuga ambassadør for samarbeid og deling på tvers, og har stått i bresjen for å ta i bruk nye verktøy og metoder innen IT for å realisere et offentlig oppdrag.

Brede Dammen nominert til prisen for Årets ildsjel i kollektivtrafikken!

Med iherdig jobbing og utrettelig tro på at han og teamet gjør noe som er viktig og bra for samfunnet, har han i flere år jobbet for å utvikle en digital infrastruktur for kollektivtransporten. For å fremme mobilitet og nå politiske mål har Brede og teamet reist rundt og snakket med aktører i kollektivbransjen, analysert seg frem til hvordan et slik oppdrag skulle løses for å sikre god informasjon til publikum, og utviklet effektive modeller for utveksling av data mellom selskapene, og ikke minst en teknisk plattform som tilrettelegger for digital utvikling og effektiv pengebruk i sektoren.

Ved å være langt framme i skoa har teamet etablert en svært effektiv og moderne teknisk plattform for å sikre innsamling og distribusjon av all informasjon om landets kollektivtilbud. All informasjon om landets mobilitet er samlet i en norsk reisesøk-tjeneste som etter hvert er brukt som baksystem for majoriteten av landets reiseplanleggere.

Plattformen er fullt og helt utviklet “in-house” ved hjelp av åpen kildekode, internasjonalt samarbeid og en effektiv skyplattform. Teamet har vært svært involvert i EU sitt standardiseringsarbeid i sektoren og Brede har blitt en foregangsfigur for dette arbeidet internasjonalt. Dette i kombinasjon med utviklingen av en plattform basert på åpen kildekode har gjort arbeidet svært relevant for andre Europeiske land som ønsker å få til det samme, og mange av løsningene utviklet blir nå brukt i mange andre land og regioner.

Les også: