De fleste kjørte bil til jobb i 2022 – også i byene

Dette melder Statens Vegvesen om på sin nettside. Reisevaneundersøkinga 2022 for dei sju største byregionane viser at de fleste tok bilen til jobb, også i byområda.

De fleste kjørte bil til jobb i 2022 – også i byene

Rapporten «Reisevaner i de sju største byregionene med tilleggsutvalg 2022» er ein forenkla nøkkelrapport for dei største byregionane med tilleggsutval; Oslo/Akershus, Bergensregionen, Trondheimsregionen, Nord-Jæren, Buskerudbyen, Nedre Glomma og Tromsøregionen.

I rapporten finn du også grafiske resultat for dei fire byvekstavtaleområda. Dei geografiske områda for byregionane er større enn byvekstavtaleområda, så tala blir litt ulike.

Les mer på Statens Vegvesen si nettside.

Les også: