Sjåførsikkerhet på Busworld: Statsråden kommer, kommer du?

10. oktober inviterer Kollektivtrafikkforeningen og en samlet norsk bussbransje til stort seminar om sjåfør- og trafikksikkerhet på den store Busworld-messa i Brüssel. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård kommer, kommer du?

Sjåførsikkerhet på Busworld: Statsråden kommer, kommer du?

 

Tidligere i år mottok Kollektivtrafikkforeningen med støtte fra KS, NHO Transport, Spekter, Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Fagforbundet, Norsk Jernbanearbeiderforbund og Busworld, et tilskudd på 350.000 kroner fra Samferdselsdepartementet til et prosjekt og seminar om sjåfør- og trafikksikkerhet i forbindelse med Busworld i Brüssel i høst.

Seminaret finner sted tirsdag 10. oktober fra kl 1400-1700, er gratis og åpent for alle. Lenke til påmelding.

Opptak av seminaret legges ut i etterkant, her!

 

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Nå er programmet klart, og her er noen smakebiter:

  • Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård er tilstede i Brüssel for å åpne og innlede seminaret.
  • Lansering av en ny fagrapport fra TØI om sjåfør- og trafikksikkerhet, som fungerer som en katalog for innkjøpere over mulige sikkerhetstiltak.
  • Representanter for Den europeiske transportarbeiderføderasjonen om sikkerhet fra bussjåførens perspektiv
  • Transport for London om behovet for nye felleseuropeiske standarder for buss- og kollisjonssikkerhet
  • Store bussprodusenter og leverandører som Scania, VanHool og SmartEye.
  • Kollektivselskaper fra Madrid, London, Brussel og Oslo.

Hele programmet er tilgjengelig på seminarets nettside.

Seminaret blir ikke streamet, men blir tatt opp på video og gjort tilgjengelig i ettertid.

Europas største bussmesse
Busworld er Europas største bussmesse, hvor hele den europeiske og internasjonale bussprodusent- og leverandørindustrien er til stede. I 2019 deltok om lag 40.000 deltakere fra 143 land, og det var over 500 utstillere fra 37 land til stede på messa. Dette er stedet for å komme i dialog med produsentmarkedet om siste nytt på bussmarkedet, og samtidig ha med seg forventninger og ønsker til utviklingen videre.

Nettopp å komme i dialog med sentrale produsenter og aktører i den internasjonale bussbransjen, er bakgrunnen for dette prosjektet. Altfor mange bussjåfører har forulykket på norske veier de siste årene, og med raskt voksende kollektivtrafikk sammen med satsing på sykkel og gange, blir sjåfør- og trafikksikkerhet stadig viktigere. Mange av tiltakene for å redusere antall ulykker med busser, vil også bidra til styrket trafikksikkerhet for andre trafikantgrupper, som gående, syklende, skolebarn, barnehager og andre myke trafikanter.

Fagrapport skal gi råd til innkjøpere
I tillegg til seminaret i Brussel, vil vi som en del av prosjektet få utarbeidet en forskningsbasert rapport om status og mulige tiltak for bedre sjåfør- og trafikksikkerhet i buss generelt. Rapporten legges frem i Brussel 10. oktober, og har som mål å gi beslutningstakere og innkjøpere grunnlag for å stille gode og relevante krav til økt trafikksikkerhet.

Rapporten vil blant annet inneholde:

  • Oversikt over trafikksikkerhetssituasjonen i busstransport, historisk ulykkesstatistikk i Norge og Europa, og aktualisering av problemstillingen.
  • Beskrivelse av systemer og kultur som er nødvendige i arbeidet for bedre sjåfør- og trafikksikkerhet i busstransport.
  • Oversikt over mulige tiltak for å redusere antall ulykker, inkludert anslått effektivitet av tiltakene der dette er mulig.
  • Oversikt over mulige tiltak for å redusere konsekvens ved ulykker, inkludert anslått effektivitet av tiltakene der dette er mulig.

Les også: