Se våre arrangement fra Arendalsuka 2022 her

Arendalsuka har befestet seg som en av de aller viktigste møteplassene i Norge der politikk møter fag. Her møtes politikere, fagfolk, medlems- og interesseorganisasjoner, meninger brytes og kunnskap overføres. Her finner du opptak fra våre arrangement under Arendalsuka 2022

Kollektivtrafikkforeningen har deltatt på Arendalsuka i flere år, og i år tilbød vi tre ulike, veldig spennende og viktige arrangement sammen med våre partnere.

Her finner du opptak fra alle våre arrangement under Arendalsuka 2022.

Aldersvennlig transport – har vi råd til å la være?

Arrangører: Agder kollektivtrafikk AS, Senter for Aldersvennlig Norge og Kollektivtrafikkforeningen

Vi blir flere eldre, vi lever lenger og vi skal greie oss selv og bo hjemme så lenge som mulig. En forutsetning for å kunne leve gode liv som eldre, er at vi kommer oss ut og møter andre. En forutsetning for at vi kommer oss ut er at det er transportmuligheter. Ikke alle kjører bil på sine eldre dager.

En av nøklene for å sikre et bærekraftig og aldersvennlig Norge i årene som kommer, er gode transportløsninger der folk bor. Skal vi lykkes må det tenkes nytt. Mange tilbyr allerede fleksible transportløsninger for eldre, men enda flere må være med på laget for å utvikle bærekraftig mobilitet for eldre.

Les mer på Arendalsuka sine sider her: Aldersvennlig transport – har vi råd til å la være?

Hvordan få flere til å reise kollektivt? Har elbilfordelene blitt for gode?

Arrangører: Jernbanedirektoratet og Kollektivtrafikkforeningen

Undersøkelser viser at det vil ta lang tid før andelen som reiser med tog og kollektivtrafikk er tilbake på samme nivå som før pandemien. Kanskje aldri på grunn av mindre hyppige arbeidsreiser. Samtidig har andelen som bruker bil som transportmiddel økt, ikke minst i byene.

Vi spør: Hvordan skal kollektivtrafikken vinne tilbake kundene? Hvilke tiltak har blitt iverksatt? Hva er viktig for passasjerene? Hvilke virkemidler kan tas i bruk for å stimulere til økt kollektivbruk? Bør elbil-fordelene i byene reduseres for å få opp igjen kollektivandelen?

Les mer på Arendalsuka sine sider her: Hvordan få flere til å reise kollektivt? Har elibilfordelene blitt for gode?

Nye reisevaner – hvordan når vi klima- og transportmålene?

Arrangører: KS, NHO Transport og Kollektivtrafikkforeningen

Samferdselssektoren og reisevanene er påvirket av pandemien. To hovedutfordringer peker seg ut: Behovet for økonomisk forutsigbarhet og behovet for omstilling av kollektivtransporten for å bygge opp under klimamålene og Stortingets nullvekstmål for biltrafikk i byene.

Pandemien har gitt oss fleksibilitet, digital kompetanse og nye måter å arbeide på. Hvordan påvirker det kundenes reisevaner? Hvordan skal kollektivaktørene tilby det de etterspør gjennom et transportsystem som bidrar til nullvekstmålet?

Les mer på Arendalsuka sine sider her: Nye reisevaner – hvordan når vi klima- og transportmålene?

 

Les også: