Støtter nye miljøkrav til offentlige innkjøp

Kollektivtrafikkforeningen er positive til regjeringens forslag om skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser.

Støtter nye miljøkrav til offentlige innkjøp

 

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt et forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser på høring. Forslagene følger opp Hurdalsplattformens ambisjoner om å bruke offentlige anskaffelser til å støtte opp om bærekraft, og vekte klima- og miljøhensyn med minimum 30 prosent i offentlige anskaffelser og høyere der det er relevant. Regjeringen har nedsatt et offentlig utvalg som går bredt gjennom anskaffelsesregelverket, og har parallelt med dette sendt ut forslag om enkelte endringer som raskt kan iverksettes.

Kollektivtrafikkforeningen er positive til skjerpede miljøkrav

– Vi er svært positive til at departementet vil skjerpe bestemmelsene om miljøkrav i anskaffelsesregelverket, og at det legges opp til å gjennomføre enkelte endringer raskt. Offentlige innkjøp er en viktig bidragsyter til å nå nasjonale klima- og miljømål, og våre medlemmer har vist hvordan bruk av miljøkrav i offentlige innkjøp har stor effekt på å redusere utslipp og utvikle grønne markeder, ikke minst når det gjelder innfasing av utslippsfri buss- og båttransport, sier Olov Grøtting, daglig leder i Kollektivtrafikkforeningen.

Anbefaler en kombinasjon av miljøkrav og vekting av miljøhensyn

Kollektivtrafikkforeningen anbefaler at det i forskriften åpnes for en kombinasjon av miljøkrav og vekting av miljøhensyn. Kollektivbransjens erfaring er at det i mange tilfeller er mer effektivt å sette minstekrav til miljø fremfor å bruke tildelingskriterier. I anskaffelser av utslippsfrie busstjenester har det har vært en vellykket strategi å først bruke tildelingskriterier/vekting i et umodent marked, for deretter å raskt sette nullutslipp som et minstekrav når markedet er modent.

– Dersom leverandørmarkedet er modent, er vurderingen fra våre medlemmer at det gir langt bedre effekt å stille klima- og miljøkrav som minstekrav i kravspesifikasjonen til ytelsen som anskaffes, fremfor å bruke tildelingskriterier/vekting, sier Olov Grøtting.

Les hele høringsinnspillet fra Kollektivtrafikkforeningen her

Les også: