Smitterisiko og smittevern ved åpen/lukket fordør

Kollektivtrafikkforeningens smitteverngruppe har utarbeidet et brev som ble sendt Folkehelseinstituttet 22. desember. Kollektivtrafikkforeningen ber om å få en smittevernvurdering for samfunnet i et helhetsperspektiv (kunde og fører) ved åpen / lukket fordør.

Brevet avsluttes slik:

Forespørsel om en uttalelse:

  • Hvilken smitterisiko / fare for alvorlig sykdom ser FHI for førere ved åpen fordør i dagens situasjon?
  • Hvilken vurdering gjør FHI med tanke på en smittevernvurdering for samfunnet i et helhetsperspektiv (kunde og fører) ved åpen / lukket fordør?
  • Kan FHI komme med en anbefaling om fordør av smittevernhensyn for både kunde og fører bør være åpen eller lukket?
  • Om fordør er åpen, vil det være økt smitterisiko for sjåfør ved visuell kontroll av app og reisekort, med en avstand mellom fører og passasjer på tilnærmet 1 meter?

 

Du kan lese hele brevet her.

Les også: