Ber om kollektivmilliard i statsbudsjettet 2023

Kollektivtrafikkforeningen har sammen med NHO Transport og flere andre organisasjoner bedt om en kollektivmilliard i statsbudsjettet for 2023.

Ber om kollektivmilliard i statsbudsjettet 2023

 

Koronapandemien har skapt store utfordringer for kollektivtrafikken. Takket være støtte fra myndighetene gjennom pandemien er infrastrukturen opprettholdt, og flere av aktørene nærmer seg å få tilbake antallet reisende som før pandemien.

En ny utfordring ble den betydelige økningen i drivstoff- og energipriser. Denne utfordringen ser ut til å være det som kan hindre kollektivtrafikken å komme over den siste kneika etter pandemien. Dersom bransjen nå ikke klarer å omstille og tilpasse seg kundenes behov etter pandemien, kan mye av den statlige investeringen i kollektivtrafikk under pandemien være forgjeves.

Derfor ber bransjen om statlige omstillings- og utviklingsmidler i 2023 som gjør at man kan fortsette omstillingen og unngår drastisk kutt i rutetilbudet over hele landet. Drastiske kutt på grunn av økte kostnader vil skape en negativ spiral der enda færre reiser kollektivt, noe som medfører økt bilbruk, køer og klimagassutslipp. På den måten kan ikke nullvekstmålet i de større byene nås.

 

Les notatet «Kollektivmilliard 2023» her.

 

Følgende organisasjoner står bak notatet:

  • Kollektivtrafikkforeningen
  • NHO Transport
  • NHO Sjøfart
  • ArbeidsgiverforeningenSpekter
  • Fellesforbundet
  • Yrkestrafikkforbundet
  • Fagforbundet
  • Norsk Jernbaneforbund

 

 

Les også: