Trond Hovland nominert til Ildsjel-prisen 2021

Trond Hovland har gjennom sine mange år i ITS Norway vært en helt sentral pådriver i utvikling og implementering av ny teknologi innen norsk kollektivtrafikk. For dette arbeidet er han nå nominert til prisen «årets ildsjel».

Trond Hovland er en svært engasjert og aktiv pådriver for å fremme utvikling innen kollektivtrafikk og øvrig transport gjennom bruk av teknologi. Han har i en årrekke jobbet for å øke bevisstheten om intelligente transportsystemer og har etablert landsomfattende samarbeidsplattformer for å støtte opptak og implementering av ny teknologi. Et eksempel på dette er «Hårfagre» – et multimodalt prosjekt med ambisjon om å etablere en nasjonal datadelingsplattform for å «samle Norge til et digitalt transportrike». Datadelingsplattformen skulle gi et viktig grunnlag for effektivisering og utvikling innen kollektivtrafikken. Dette var ett av flere sentrale prosjekt som ledet frem til etableringen av Entur.

Foto: ITS Norway

Trond har siden 2009 vært daglig leder i ITS Norway, en medlemsforening som fremmer IKT og FoU i transportsektoren. I denne rollen har han vært initiativtaker og en synlig aktør innen utvikling av fremtidens mobilitet. Han var i mange år eneste ansatte i foreningen, og har bidratt sterkt til utvikling av foreningen til å bli en sentral aktør innen norsk kollektivtrafikk.

Trond har gjennom årene hatt mange roller og funksjoner som understøtter kollektivtrafikk. Han var i mange år ansatt i ulike lederstillinger i Statens vegvesen, hvor han blant annet var medansvarlig for utvikling av den nasjonale vegdatabanken, NVDB. NVDB er på mange måter selve ryggraden i digitale løsninger innen dagens transport- og trafikkplanlegging. Han har gitt verdifulle bidrag til utviklingen innen elektronisk billettering, blant annet gjennom å utarbeide standarder og kravspesifikasjoner. Som leder i ITS Norway var han ansvarlig for å gjennomføre årlige seminarer om elektronisk billettering sammen med Samferdselsdepartementet for alle interessenter i bransjen.

Trond har stor interesse for organisasjonsutvikling, nettverksbaserte innovasjonsprosesser, og har deltatt aktivt i internasjonale standardiseringsprosjekter under ISO og CEN.  Han har også ledet styret for IKT-sektoren i Standard Norge i mer enn seks år.

Med bakgrunn i denne langvarige innsatsen, vil Trond være en verdig vinner av prisen «årets ildsjel»!

Foto: ITS Norway

Foto: ITS Norway

Foto: ITS Norway

Foto: ITS Norway

Les også:


Kollektivkonferansen
16. november 2023

AtB AS vinner av Kollektivprisen 2023!


Kollektivprisen
16. oktober 2023

De nominerte til Kollektivprisen 2023