Omstillingsmidler nødvendig for å sikre kollektivtrafikken

Tre uker etter «gjenåpningen» ligger antall kollektivreiser fortsatt på et langt lavere nivå enn tilsvarende uker i 2019. Det vil ta tid å få tidligere kollektivreisende tilbake, og kollektivaktørene ber dermed regjeringen om en overgangsfinansiering første halvår 2022.

Tidligere regjering har videreført ordningen med kompensasjon til fylkeskommunene for tapte billettinntekter frem til 31.12.21. Kollektivaktørene antar at antall reisende vil øke gradvis fremover, men passasjertallene vil ikke være normalisert før etter pandemien før sommeren 2022. Resten av 2021 og første halvår 2022 må brukes til å optimalisere tilbudet:

  • Kartlegge nye reisemønstre, -behov og ønsker
  • Utvikle nye billetteringsprodukter tilpasset nye reisemønstre-, behov og ønsker
  • Justere rutetilbudet i henhold til nye reisemønstre-, -behov og -ønsker
  • Holdningsskapende arbeid for å øke bevisstheten om kollektivtrafikkens fordeler

 

Statsbudsjettet. Foto: Regjeringen.no

Faren med sviktende inntekter i første halvdel av 2022 er at bransjen blir tvunget til å ta ned tilbudet, i stedet for å omstille. Dette kan føre til en negativ spiral som ikke gir muligheten til å tilby et tilbud som får kundene tilbake. Derfor vil et halvt års omstillingsmidler være nødvendig for at kollektivbransjen kan omstille seg, og fortsette sitt bidrag til miljø- og klimaforpliktelsene framover.

 

 

Les hele henvendelsen her.

Les også: