Sluttrapport for prosjektet «Bedre og mer effektivt samarbeid for bærekraftig mobilitet»

Prosjektet «Bedre og mer effektivt samarbeid for bærekraftig mobilitet» har pågått i et drøyt halvår, og nå foreligger sluttrapporten.

Den er ment å være et diskusjons- og kunnskapsgrunnlag for Kollektivtrafikkforeningens medlemmer, deres eiere og ledelse i det videre arbeidet med å skape et samarbeid som vil hjelpe bransjen til å lykkes i en krevende, komplisert og spennende framtid.

Sluttrapport for prosjektet «Bedre og mer effektivt samarbeid for bærekraftig mobilitet»

 

Kollektivtrafikkforeningen har de siste årene jobbet strategisk med fremtidens mobilitet. Tidligere prosjekter har gitt oss ulike scenarioer for framtidens kollektivtrafikk, og vi har også sett på hvilket inntektspotensiale som kan finnes for kollektivtrafikken. Begge de to tidligere prosjektene har løftet frem behovet for et sterkere samarbeid på tvers av kollektivtrafikken.

I dette prosjektet har vi derfor utforsket hvordan kollektivaktørene kan samarbeide på en bedre og mer effektiv måte. Prosjektet har resultert i en enighet både i styret og hos topplederne om at bransjen skal jobbe mot å etablere ett felles forpliktende samarbeid, i første omgang for digital tjenesteutvikling.

 

Fra rapporten

Fremtidens mobilitetsløsninger skal være kundeorienterte, sømløse og bærekraftige – uten behov for å ha egen privatbil. En fremtid hvor kollektivaktørene gir innbyggerne bevegelsesfrihet gjennom å tilby nye  mobilitetstjenester, sømløs integrasjon av dagens rutesatte tilbud med delte mobilitetsformer og selvstyrte transportmidler kommer stadig nærmere.

Kollektivsektoren har lenge samarbeidet for å møte fremtiden, både gjennom konkrete samarbeidsprosjekter og uformelle arenaer. Vi går nå inn i en tid som krever et taktskifte i utviklingshastigheten. Klima- og naturkrisen, utfordringen med å opprettholde bærekraftige lokalsamfunn, utnytte mulighetene i den teknologiske utviklingen, dyrtid og en usikker nasjonaløkonomi tvinger frem behov for ett mer forpliktende og omfattende samarbeid i sektoren.

Kollektivtrafikkforeningens medlemmer er godt posisjonert for å lykkes med dette taktskiftet takket være kultur og kompetanse for å utvikle kundeorienterte digitale tjenester, innfasing av en verdensledende andel utslippsfrie transportmidler, og tydelige ambisjoner om å utvide rollen sin fra tradisjonelle kollektivselskap til mobilitetstilbydere.

Medlemmene er enige om at ett felles nasjonalt samarbeid hvor alle deltar er svært viktig for å møte fremtiden og er enige om at det nå skal jobbes med å definere hvilken innretning og omfang dette samarbeidet skal ha.
Dette vil også legge grunnlaget for å sikre at kollektivaktørene blir en premissgiver i utviklingen av fremtidens mobilitetslandskap, bestående av private og offentlige aktører som sammen utvikler fremtidens kundeorienterte mobilitetstjenester.

 

Du kan lese hele rapporten her. 

 

 

Les også: