Kolumbus AS er nominert til Kollektivprisen for mobilbetaling uten soner og månedskort

Kolumbus AS er nominert til Kollektivprisen 2021 for deres arbeid med mobilbetaling på bussen uten soner og månedskort. Billettsystemet har et radikalt kundefokus, gjør det enklere å reise av og til, gjør det rimeligere å krysse dagens sonegrenser og motiverer til bærekraftig reiseatferd.

Om prosjektet:

Billettløsningen. Foto: Kolumbus AS

De siste årene har kollektivbransjen gått fra billetter på papir, til magnetkort, til RFID-kort og til stadig bedre mobilapper for betaling. Det å betale har blitt både kjappere og enklere. Men selv om teknologien og kjøpsmåten har endret seg, har selve betalingsmodellen endret seg lite. Det er de samme billettproduktene som ble etablert på papir som vi nå kjøper digitalt; enkeltbilletter og periodebilletter i en eller flere soner.

Men ved en slik overføring av analoge prinsipper til digitale kanaler, får man ikke nødvendigvis utnyttet de muligheter digitale verktøy gir. Ny teknologi kan gi oss muligheter utover bare en enklere kjøpsmåte for de klassiske billettene, muligheter som kan gjøre betalingen enklere, mer rettferdig, mer bærekraftig og sikre inntekter bedre enn i dag.

Dagens betalingssystem har nemlig en rekke uheldig effekter, det er lite fleksibelt og gir ofte urettferdige prisutslag. Å reise av og til er dyrt, korte turer blir dyre særlig om man krysser sonegrenser. Periodebilletten er heller ikke så bra for å motivere til bærekraftig reiseadferd, folk som kjøper månedskort har lett for å sykle og gå mindre.

 

Mathias Molden presenterer løsningen. Foto: Kolumbus AS

Kolumbus utvikler nå en ny betalingsplattform der man i stedet for forhåndskjøpte billetter i definerte soner bare reiser i vei og så belastes man for de reisene man gjør, omtrent slik vi betaler for strøm. Lange reiser koster litt mer enn korte reiser og man får kvantumsrabatt jo mer man reiser. Det lønner seg alltid å sykle eller gå. For å få til dette har Kolumbus laget en måte å enkelt registrere reiser på gjennom mobilen til brukeren. Mobilen registrerer automatisk av- og påstigning og regner ut reiselengden. Det er kun prisen som skal betales som så sendes til Kolumbus, slik at godt personvern ivaretas.

Systemet testes nå framover som en del av et forskningsprosjekt i samarbeid med TØI og Ruter. Brukerne som har testet det så langt gir gode tilbakemeldinger og forskningsprosjektet skal lære oss hva en slik betalingsform betyr for folks reisevaner.

 

Prosjektet er spennende, og er starten på en helt ny måte å tenke betaling av kollektivreiser. Kolumbus AS vil derfor være en verdig vinner av Kollektivprisen 2021.

 

Kollektivprisen er en pris som deles ut på  kollektivtrafikkens store årlige begivenhet Kollektivkonferansen. Kollektivprisen er en publikumspris, der vinnerenstemmes fram av deltagerne på konferansen den 18. november 2021.

Mathias Molden, Kolumbus

Mathias Molden, Kolumbus

Ny kontra gammel løsning

Ny kontra gammel løsning

Les også:


Kollektivkonferansen
16. november 2023

AtB AS vinner av Kollektivprisen 2023!


Kollektivprisen
16. oktober 2023

De nominerte til Kollektivprisen 2023