Gir billigere billetter flere passasjerer og mindre bilkjøring?

Dette var et av spørsmålene vi dykket ned i, på vårt seminar på Mobilitet 2024, i regi av TØI og Kollektivtrafikkforeningen. 

Gir billigere billetter flere passasjerer og mindre bilkjøring?

 

 

Skal vi lykkes i å få ned utslippene fra veitrafikken må flere reise kollektivt, sykle og gå. Så hvordan få folk til å parkere bilen og heller velge buss, tog, trikk og bane? Og har eksperimenter med gratis eller billigere kollektivtransport og ulike pris- og takstsystemer hatt noen effekt på bilbruk?

Ikke minst er det viktig å holde på dagens passasjerer, og undersøkelser viser at antall avganger, færre bytter og tilgjengelighet teller mer enn pris. Kollektivtilbudet finansieres av storsamfunnet, men også i stor grad av billettinntekter. Billigere billetter betyr derfor lavere inntekter for selskapene – vil de da klare å opprettholde det gode tilbudet passasjerene etterspør?

Det ble flere spørsmål vi ønsket svar på at vårt politikerpanelet i dette seminaret.

Vi startet med gode innledninger fra:

  • Nils Fearnley, seniorforsker TØI med: «Effekter av takstendringer og gratis kollektivtransport internasjonalt og over tid»,
  • Fredrik Gregersen, seniorforsker TØI med: «Eksperiment blant Ruters passasjerer – uttesting av rabatterte billetter»
  • Edit Nøkling, direktør Kolumbus AS med: «Nye billetter med avstandsbasert takst i Kolumbus, målsettinger og erfaringer»
  • Ole Remi Hausner, prosjektleder Tenk Tromsø med «Rimeligere og bedre tilbud, erfaringer fra Tromsø»

 

Som avrunding på seminaret hadde vi invitert et knippe fylkespolitikere fra Oslo og Akershus til en politisk samtale med tema: Hvordan nå klimaforpliktelsene, er billigere kollektivbilletter eller bedre kollektivtrafikk viktigst?

Medvirkende i samtalen:

  • Håkon Snortheim, fylkesråd for samferdsel, Høyre, Akershus
  • Kristin Antun, gruppeleder, MDG, Akershus
  • Marit Kristine Vea, byråd for miljø og samferdsel, Venstre, Oslo

Møteleder: Olov Grøtting, daglig leder i Kollektivtrafikkforeningen.

 

Ole Remi Hausner, Tenk Tromsø. Foto Kollektivtrafikkforeningen.

Ole Remi Hausner, Tenk Tromsø. Foto Kollektivtrafikkforeningen.

Edith Nøkling, direktør Kolumbus AS. Foto: Kollektivtrafikkforeningen.

Edith Nøkling, direktør Kolumbus AS. Foto: Kollektivtrafikkforeningen.

Les også: