Rapport: Mulighetsrom for inntektsgenerering i den nye normalen

Våren 2021 ble rapporten «Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025» ferdigstilt. Som oppfølging av denne rapporten og for å møte utfordringene med langvarig svikt i billettinntekter kom arbeidet med prosjekt «Inntektspotensialet» i gang etter sommerferien.

 

Forside

Prosjektets mål har vært å skissere noen mulighetsrom for inntektsgenering i et landskap av endrede reisevaner. Sluttrapporten skisserer seks mulighetsrom for inntektsgenerering. Rapporten er utviklet i tett samarbeid med fagpersoner fra Kollektivtrafikkforeningens medlemmer og er ment som faglig innspill til utviklingsarbeid og politisk diskusjon.

Sluttrapporten har fått navnet: «Mulighetsrom for inntektsgenerering i den nye normalen».

Rapporten kan du lese her.

Les mer om Fremtiden kollektivtrafikk i Norge 2025 her.

Les også:


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
3. januar 2024

Kollektivløftet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
2. januar 2024

Mobilitet 2024: Usikre tider – sikker mobilitet?