Hvordan bistå reisende med assistansebehov?

Dersom buss og tog, holdeplasser, togstasjoner og flyplasser var universelt utformet, kunne de fleste funksjonshemmede klart å reise på egen hånd. Samfunnet er på vei, men vi er ikke i mål. Derfor er muligheten for assistanse så viktig!

FFO har laget en film og en veileder som er ment til bruk i opplæring av folk som jobber i kollektiv- og flytransporten. I dette arbeidet har flere fra bransjen bidratt, og referansegruppa skal nå videreutvikle det, med tanke på at operatørene skal kunne bruke dette i opplæringa si.

De har også laget en kortere film beregnet på medpassasjerer, om hvordan de enkelt kan bistå medpassasjerer med assistansebehov. Begge filmene finnes i synstolkede versjoner her.

På denne siden finner du alt materialet samlet.

Les også:


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
3. januar 2024

Kollektivløftet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
2. januar 2024

Mobilitet 2024: Usikre tider – sikker mobilitet?