To nye veiledere for båt- og ferjeanskaffelser

Kollektivtrafikkforeningen har  publisert to veiledere utarbeidet i vårt Båt- og Ferjeforum.

 

Det gjelder «Rettleiar for krav til komfort og fasilitetar for hurtigbåt og ferje», som er et resultat av innføringen av «forskrift om tryggleik i passasjerområdet» i 2022. Den medfører at en del krav til passasjerområde/fasiliteter som før var regulert av forskrift nå blir opp til oppdragsgiver å vurdere å stille krav om ved anbudsutsetting. Veilederen gir oversikt over hvilke krav dette gjelder, og hvilke krav oppdragsgiver bør vurdere å stille for å fange opp de områdene som ikke lengre vil være regulert av forskrift.

Veilederen skal bidra til at vi sikrer et godt tilbud til passasjerene, og ikke minst redusere unødvendige barrierer for gjenbruk av materiale.

Vi har også publisert «konkurransegrunnlagsveileder for passasjer- og hurtigbåt». Den gir en anbefalt struktur og kapittelinndeling for anbudsdokumentene, og vil gjøre det lettere for tilbydere som deltar i konkurranser i flere fylkeskommuner. Som vedlegg til veilederen har vi også publisert inspirasjonsdokumenter med forslag til selve innholdet.

Takk til deltagere i arbeidsgruppene utledet fra Båt- og Ferjeforum, som har utarbeidet disse veilederne.

Veilederne finner du her.

 

Les også:


Veiledere og høringssvar
4. april 2024

Ny veileder for dialog i anskaffelsesprosesser


Veiledere og høringssvar
26. januar 2024

Bus Nordic 2.0 er klar i norsk versjon