Ruter AS er nominert til Kollektivprisen 2021 for ny forretningsmodell for digitale tjenester i kjøretøy

Ruter AS er nominert til Kollektivprisen 2021 for sitt arbeid med en ny forretningsmodell for digitale tjenester i kjøretøyene. Dette fordi endringstakten til digitale tjenester øker, og Ruter har sett en utfordring rundt lange leveranseavtaler som begrenser denne endringstakten. Den nye forretningsmodellen øker mulighetene for innovasjon og nyskaping, og til å kunne styrke de digitale tjenestene som tilbys kundene.

Bakgrunn

Ruter har over lang tid arbeidet med denne forretningsmodellen, som vi i år ser resultatene av. Dette arbeidet har revolusjonert måten vi håndterer det stadig økende behovet for digitale tjenester og endring av disse. Dette har også hatt positive ringvirkninger hos operatørene i deres egen digitalisering og hvordan dette arbeidet har skapt et eget økosystem av leverandører og tjenestetilbydere som kan brukes av hele bransjen.

Buss innvendig
Buss innvendig, foto: Ruter AS

Det er viktig også å nevne at dette er et resultat av målrettet og årelang innsats fra mange bidragsytere i organisasjonen med mange steg på veien og mye læring før vi er kommet dit vi er i dag.

 

 

Beskrivelse av arbeidet med ny forretningsmodell for digitale tjenester i kjøretøy

Ruter har jobbet målrettet i mange år med å styrke de digitale tjenestene som tilbys til kundene. Endringstakten til digitale tjenester øker, og Ruter har sett en utfordring rundt lange leveranseavtaler som begrenser endringstakten på digitale tjenester under reisen. I løpet av de siste årene har Ruter derfor utviklet en ny forretningsmodell for å ivareta behovet for digitale tjenester om bord i kjøretøy bedre.

 En av de største hindringene for dette har vært at infrastrukturen til digitale løsninger har vært bundet sterkt opp imot enkelte utstyrsleverandører og avtalene med operatører. Dette har hindret innovasjon og nyskapning. Det har også vært en utfordring at det er kostbart for Ruter å eie og forvalte utstyr som har vært montert i operatørenes kjøretøy.

I den nye modellen er ansvaret for infrastrukturen og systemene knyttet til produksjon av digitale tjenester ombord flyttet fra Ruter og over til operatørene. Kravene fra Ruter beskrives data-sentrisk og er skilt ut i en egen avtale om digitale tjenester som kan videreutvikles og forvaltes på tvers av flere leveranseavtaler.

Ruter blir tydelig  på å levere en helhetlig digital kundeopplevelse og muligheten til kontinuerlig videreutvikling av denne. For operatørene betyr dette et nytt område å være konkurransedyktig på, og de kan kombinere digital tjenesteleveranse til Ruter med løsninger tilpasset egen digitalisering. Gjennom det europeiske standardiseringsarbeidet i ITxPT (Information Technology for Public Transport), der Ruter har bidratt sterkt, er det også skapt et leverandørmarked for slike løsninger.

Gjennom langsiktig fokus på disse grepene har Ruter ikke bare løst noen av sine egne utfordringer med å holde tritt med den digitale utviklingen, men også bidratt til at det er skapt et økosystem med leverandører og tjenestetilbydere for bransjen og at operatører får lavere risiko, standardisert forvaltning og større valgmuligheter i sin egen digitalisering.

 

Ruter AS vil derfor være en verdig vinner av Kollektivprisen 2021 for sitt arbeid med ny forretningsmodell for digitale tjenester ombord i kjøretøy.

 

Kollektivprisen er en pris som deles ut på  kollektivtrafikkens store årlige begivenhet Kollektivkonferansen. Kollektivprisen er en publikumspris, der vinneren stemmes fram av deltagerne på konferansen den 18. november 2021.

Elbusser fra Ruter AS. Foto: Ruter AS.

Elbusser fra Ruter AS. Foto: Ruter AS.

Skjerm på båt. Foto: Ruter AS

Skjerm på båt. Foto: Ruter AS

Foto: Ruter AS

Foto: Ruter AS

Les også:


Kollektivkonferansen
16. november 2023

AtB AS vinner av Kollektivprisen 2023!


Kollektivprisen
16. oktober 2023

De nominerte til Kollektivprisen 2023