RNB sikrer kollektivtrafikken til over sommeren

Kollektivtrafikkforeningen er fornøyd med at regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett (RNB) foreslår å bruke 1,5 mrd kroner ekstra til koronatiltak i kollektivtrafikken i 2021. Sammen med de 1,25 mrd og rammetilskudd som tidligere er bevilget viser våre prognoser at det vil sikre kollektivtrafikken til om lag utgangen av august om koronapandemien fortsetter.

Regjeringen bevilger dette som kompensasjon ut oktober, men slik det ser ut vil det bli bruk for ytterligere midler for å holde kollektivtrafikken i gang utover høsten fram til en gjenåpning kan skje.

En ny prognose av forventet inntektstap og økte kostnader i forbindelse med pandemien viser et kompensasjonsbehov på 2,5 mrd kr for første halvår, og om pandemien fortsetter vil helårsvirkningen være ca. 4,3 mrd kr.

Det store spørsmålet vi alle stiller oss er når gjenåpningen av samfunnet kan skje. Som bransje ser vi at det også vil være behov for en omstillingsfase post-covid for å sikre at vi kan fortsette vårt samfunnsoppdrag.

Du kan lese pressemeldingen her.

Les også:


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
3. januar 2024

Kollektivløftet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
2. januar 2024

Mobilitet 2024: Usikre tider – sikker mobilitet?