Endringer i smittevernveileder for kollektivtransport

Smittevernveilederen for kollektivtransporten er blitt oppdatert per 23.november.

Veilederen for smittevern i kollektivtransporten er revidert med følgende endringer:

  • Presisert at rådene i veilederen også gjelder for turbusser.
  • Lagt til råd om ventilasjon.
  • Under forsterkede tiltak: Presisert at virksomhetene må legge til rette for at avstand kan holdes, og eventuelt bruke vakter dersom det er nødvendig å begrense påstigning på transportmidler uten setereservasjon.
  • Skoleskyss: presisert at skolebarn bør prioriteres i situasjoner der passasjerer må avvises for å ikke overskride anbefalt kapasitetsutnyttelse. Egne råd for skoleskyss er gitt i veileder for skoler.
  • Taxi: munnbind bør brukes av både passasjer og sjåfør.
  • Veilederen har også fått en ny struktur.

Les også: