Sjåfør- og trafikksikkerhet – Arendalsuka 2023

Stort engasjement og mye interesse for økt sikkerhet for sjåfører og øvrige trafikanter! Omtrent samtlige av de femti plassene i lokalet var fylt opp på arrangementet i regi av Kollektivtrafikkforeningen, NHO Transport, Fellesforbundet, Fagforbundet og Ruter.

Sjåfør- og trafikksikkerhet – Arendalsuka 2023

Opptak av seminaret kommer snart.

Forskningsleder Tor-Olav Nævestad i TØI var blant innlederne.

De siste årene har det dessverre vært flere tragiske møteulykker hvor bussjåfører har omkommet på jobb, senest i Fredrikstad i romjula i fjor. Dette inngår også i den dystre statistikken som viser at vi fortsatt har en lang vei til nullvisjonen om ingen drepte og hardt skadde i trafikken, er nådd.

Sammen med våre samarbeidspartnere, har Kollektivtrafikkforeningen den siste tiden derfor på ny løftet opp denne problematikken, og torsdag 17. august inviterte vi derfor til seminar under Arendalsuka.

Vi spurte:

Hva er gjort og hva mer kan gjøres for å forebygge slike ulykker? Hvordan kan trafikksikkerheten styrkes for alle trafikantgrupper? 

Med oss til å gi svar på disse spørsmålene, hadde vi både forskere, politikere og ulike aktører i bransjen. Først ut, var Tor-Olav Nævestad fra TØI som for tiden skriver en rapport om temaet på oppdrag fra Kollektivtrafikkforeningen med flere. Denne vil senere i høst presenteres på Bus Word i Brüssel.

Snorre Lægran i Ruter

Senere fortalte Snorre Lægran hos Ruter om hvordan de jobber med å øke sikkerheten, før Jofri Lunde i NHO Transport og Dag-Einar Sivertsen i Fellesforbundet delte sine perspektiver fra henholdsvis operatør- og sjåførsiden. Dette før politikerne Anette Solli fra Høyre og Tom Kalsås fra Arbeiderpartiet avsluttet ballet.

Én viktig årsak det ble pekt på, var manglende frontbeskyttelse i bussene. I dag vil også møteulykker i relativt lav hastighet få fatale konsekvenser for bussjåfører, da de er betydelig mindre beskyttet enn andre sjåfører – både de i lastebil og de i personbil. Innføring av R-29 som et nasjonalt krav vil derfor være av stor betydning.

Samtidig ble det også påpekt at det vil alltid være mange faktorer som spiller inn, og at man må jobbe i to ulike «løp»: både jobbe for å redusere antallet ulykker og redusere konsekvensene av ulykkene. Slik vil tiltak som bedrer sjåførenes sikkerhet også få stor betydning for øvrige trafikanter – enten man er bilist, syklist, fotgjenger eller busspassasjer.

Tor-Olav Nævestads presentasjon kan du se her.

Les også: