Stiller kollisjonskrav til nye busser

Alle fylkeskommunale kollektivaktører stiller i sine anbud krav om forsterket frontkonstruksjon på nye busser for å beskytte sjåførene, viser en kartlegging Kollektivtrafikkforeningen har gjennomført. Foreningen tar samtidig til orde for enda strengere krav.

Stiller kollisjonskrav til nye busser

 

– Den tragiske dødsulykken i Fredrikstad i romjulen har på nytt satt sikkerheten for bussjåførene høyt på dagsorden. Det er viktig. Det skal være trygt å gå på jobb også for de som har arbeidsplassen sin bak rattet, sier Olov Grøtting, daglig leder i Kollektivtrafikkforeningen.

Kollektivtrafikkforeningen representerer de offentlige kollektivselskapene over hele landet, som har hatt sjåførenes sikkerhet høyt på agendaen over lang tid.

Olov Grøtting
Olov Grøtting, daglig leder i Kollektivtrafikkforeningen.

Det viktigste for å styrke sjåførens sikkerhet dersom en ulykke skulle inntreffe, er strenge krav til konstruksjonen på selve bussen. Statens vegvesen har hatt et forslag ute på høring om å stille krav til forsterket konstruksjon i front, også kjent som R-29, for nyregistrering av busser i løyvepliktig transport.

Stiller krav i anbud
En kartlegging blant Kollektivtrafikkforeningens medlemmer viser at samtlige medlemmer allerede stiller krav om R-29 til nye busser i sine anbud.

– Dette viser at løsningene finnes, og at kollektivselskapene selv er med på å drive frem nye krav til sjåførsikkerhet i busser, sier Grøtting.

Kollektivtrafikkforeningen er positiv til initiativet som NHO Transport, Spekter og sjåførenes fagforeninger har tatt overfor samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, for å raskere innføring av nasjonale krav. Ikke minst er foreningen svært positive til at statsråden har tatt så kjapt tak i dette, og ønsker å innføre en snarlig regelendring.

– Vi mener det også er nødvendig å se på flere nasjonale krav enn kun R-29, som for eksempel tverrliggende bom (R-93), og forsterkede vertikale stolper i hjørnene foran på bussen. Dette er tiltak som vil risikoen for alvorlige skader reduseres dersom det skulle skje en ulykke, sier Grøtting.

Les mer om forslagene i Kollektivtrafikkforeningens høringsuttalelse til forslaget fra Statens vegvesen.

Antall ulykker må også ned
Kollektivtrafikkforeningen understreker også at det ikke er tilstrekkelig med tiltak som begrenser risikoen når ulykken først er ute. Det er også nødvendig å jobbe systematisk for å redusere antallet ulykker, gjennom langsiktig arbeid med sikkerhetskultur, opplæring, satsing på veivedlikehold, standarder på brøyting, og en rekke andre ting andre ting.

– Norge trenger mange nye bussjåfører i årene som kommer. Det er et felles ansvar for bransjen og myndighetene å sikre at sjåførhverdagen bak rattet er trygg og attraktiv. Vi vil gjennom vårt arbeid og våre kanaler sette sjåførsikkerhet enda høyere på agendaen i tiden som kommer, og ønsker et tett samarbeid med resten av bransjen og myndighetene, sier Grøtting.

Les også: