Bli med på årets store sjåførsikkerhets-happening!

Sett av datoen! En samlet bussbransje i Norge inviterer i samarbeid med Busworld til seminar om sjåfør- og trafikksikkerhet i Brussel tirsdag 10. oktober kl 1400-1700.

Bli med på årets store sjåførsikkerhets-happening!

 

Tidligere i år mottok Kollektivtrafikkforeningen med støtte fra KS, NHO Transport, Spekter, Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Fagforbundet, Norsk Jernbanearbeiderforbund og Busworld, et tilskudd på 350.000 kroner fra Samferdselsdepartementet til et prosjekt og seminar om sjåfør- og trafikksikkerhet i forbindelse med Busworld i Brüssel i høst.

Seminaret finner sted tirsdag 10. oktober fra kl 1400-1700, og er gratis og åpent for alle. Det vil bli annonsert opplegg for påmelding etter hvert, men vi anbefaler alle interesserte om å sette av datoen allerede nå!

Her er noen smakebiter på hva du kan vente deg:

  • Lansering av en ny fagrapport fra TØI om sjåfør- og trafikksikkerhet, som skal kunne fungere som en katalog for innkjøpere over mulige sikkerhetstiltak.
  • Bussjåførenes perspektiv og forventninger til kollektivselskaper og bussleverandører
  • Systemer for kontinuerlig forbedring og å lære av ulykker, og behov for mer europeisk samarbeid ved den norske Havarikommisjonen og Veitilsynet
  • Presentasjoner av siste nytt i sikkerhetsløsninger og systemer fra utstillere på Busworld, innenfor temaene Driver safety structure systems, ADAS systems, Gamification in training of drivers, og Design of dashboard and driver cabin.

 

Vi har også invitert samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (tbc) og flere andre spennende innledere, følg med på seminarets nettside for fortløpende informasjon.

Europas største bussmesse
Busworld er Europas største bussmesse, hvor hele den europeiske og internasjonale bussprodusent- og leverandørindustrien er til stede. I 2019 deltok om lag 40.000 deltakere fra 143 land, og det var over 500 utstillere fra 37 land til stede på messa. Dette er stedet for å komme i dialog med produsentmarkedet om siste nytt på bussmarkedet, og samtidig ha med seg forventninger og ønsker til utviklingen videre.

Nettopp å komme i dialog med sentrale produsenter og aktører i den internasjonale bussbransjen, er bakgrunnen for dette prosjektet. Altfor mange bussjåfører har forulykket på norske veier de siste årene, og med raskt voksende kollektivtrafikk sammen med satsing på sykkel og gange, blir sjåfør- og trafikksikkerhet stadig viktigere. Mange av tiltakene for å redusere antall ulykker med busser, vil også bidra til styrket trafikksikkerhet for andre trafikantgrupper, som gående, syklende, skolebarn, barnehager og andre myke trafikanter.

Fagrapport skal gi råd til innkjøpere
I tillegg til seminaret i Brussel, vil vi som en del av prosjektet få utarbeidet en forskningsbasert rapport om status og mulige tiltak for bedre sjåfør- og trafikksikkerhet i buss generelt. Rapporten legges frem i Brussel 10. oktober, og har som mål å gi beslutningstakere og innkjøpere grunnlag for å stille gode og relevante krav til økt trafikksikkerhet.

Rapporten vil blant annet inneholde:

  • Oversikt over trafikksikkerhetssituasjonen i busstransport, historisk ulykkesstatistikk i Norge og Europa, og aktualisering av problemstillingen.
  • Beskrivelse av systemer og kultur som er nødvendige i arbeidet for bedre sjåfør- og trafikksikkerhet i busstransport.
  • Oversikt over mulige tiltak for å redusere antall ulykker, inkludert anslått effektivitet av tiltakene der dette er mulig.
  • Oversikt over mulige tiltak for å redusere konsekvens ved ulykker, inkludert anslått effektivitet av tiltakene der dette er mulig.

 

Les også:


Pressemelding
14. juni 2024

1 av 3 motivert for færre biler