Enighet om revidert nasjonalbudsjett – 500 mill til kollektivtrafikken

Regjeringen og samarbeidspartner SV la i dag fram sin enighet om Revidert nasjonalbudsjett. Der legger de inn 500 mill kr til omstilling og utvikling av nye løsninger i kollektivtrafikken, samtidig som de dekker inn dagens enighet med bl.a. 784 mill kr fra tidligere bevilget kompensasjon til tapte billettinntekter.

Enighet om revidert nasjonalbudsjett – 500 mill til kollektivtrafikken

 

  • Det er positivt at regjeringen og samarbeidspartner SV vil bevilge penger til omstilling i kollektivtrafikken, men det skaper selvfølgelig noe usikkerhet når det finansieres ved å trekke inn kompensasjonsmidler som er bevilget tidligere, sier leder i Kollektivtrafikkforeningen Olov Grøtting.
  • Med de signaler som har kommet tidligere, forutsetter vi at partene legger opp til at kollektivtrafikken likevel blir fullt kompensert ut juli 2022, og at de 500 mill som nå bevilges skal benyttes til omstilling høsten 2022.

 

Kort om kollektivtrafikken:

Gjennom hele pandemien ble befolkningen bedt om å reise med kollektivtrafikk kun hvis de måtte, noe som førte til en sterk nedgang i antall reisende og billettinntekter. Takket være at Storting og regjering kompenserte fylkeskommunene for tapte billettinntekter gjennom pandemien er kollektivtilbudet blitt opprettholdt og aktørene har beholdt ansatte, materiell og ulik infrastruktur.

Etter gjenåpning og på vei mot en ny normal har kollektivtrafikken ikke fått tilbake så stor del av de reisende som ønsket. Noen av kollektivselskapene som dekker større byer ligger nå på rundt 90 % av antall reisende målt opp mot samme periode 2019. Inntektene er derfor for mange av kollektivaktørene fortsatt mye lavere enn tidligere. Uten økonomisk evne til omstilling kan det føre kollektivtrafikken inn i en negativ spiral som gjør at nullvekstmålet for personbiltrafikk kan ryke.

 

Les også: