Bli med på gratis digitalt frokostmøte om kollektivtrafikk vs. bil nr. 2

Meld deg på gratis digitalt frokostmøte fredag 14. juni om en fersk undersøkelse om kollektivtrafikk vs. bil nr. 2: Hvordan kan kollektivtrafikken vinne kampen om de reisende?

Bli med på gratis digitalt frokostmøte om kollektivtrafikk vs. bil nr. 2

 

Meld deg på her. Møtet er gratis, men krever registrering. Møtelenke sendes ut til de som er påmeldt. 

Tidspunkt: Fredag 14. juni kl 0830-0930

Norske husholdninger bruker 252 mrd. kroner på transport hvert år. Bare bolig tar større andel av budsjettet til deg og meg. Det aller meste av pengene brukes på privatbil, hvorav hele 60 mrd. brukes på bil nr. 2. Lykkes vi med å utvikle et så godt kollektivtilbud at flere ser råd for å kvitte seg med bil nr. 2, kan husholdningene og samfunnet spare store summer. Det kan også gi økte inntekter til kollektivtrafikken.

Dette er bakteppet for samarbeidsprosjektet «Bil nr. 2», som Kollektivtrafikkforeningen, Ruter, Skyss, AtB, Kolumbus, Jernbanedirektoratet og Entur står bak. Sammen har vi gjennomført digitale fokusgrupper i målgruppene i de største byområdene i Norge, og en bred kvantitativ spørreundersøkelse. Målet har vært å bedre forstå hvem som har flere biler, hva de bruker bil nr. 2 til, og hva som skal til for at de kan klare seg uten.

Vi inviterer til digitalt frokostmøte for å gå gjennom sentrale funn fra undersøkelsen, og til felles samtale om veien videre.

Program:

  • Velkommen v/ Edith Nøkling, styremedlem i Kollektivtrafikkforeningen og adm. dir. i Kolumbus
  • Presentasjon av sentrale funn fra samarbeidsprosjektet «Bil nr. 2» v/ Frank Jansen, prosjektleder, Ruter
  • 3 x 3 minutter: Hva ga undersøkelsen av ny innsikt, og hvordan tenker vi å ta det i bruk? v/ Jernbanedirektoratet, AtB

Ordstyrer: Daniel Rees, spesialrådgiver, Kollektivtrafikkforeningen

 

Les også:


Mobilitet i omstilling
26. februar 2024

Møt Kollektivtrafikkforeningen på MOBILITET 2024


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
2. januar 2024

Mobilitet 2024: Usikre tider – sikker mobilitet?