Omsetningskrav og bruk av biodrivstoff

Kollektivtrafikkforeningen oppfordrer Stortinget og Klima- og Miljødepartementet til å endre omsetningskravet. Det vil bidra til reelle utslippsreduksjoner på nasjonalt nivå, og gi ambisiøse aktører som vil drive bærekraftig et verktøy for å nå sine mål.

Biodiesel har vært, og er, et viktig verktøy for å redusere CO2-utslipp i kollektivtrafikken – særlig der elektrisk drift ikke er mulig med dagens teknologi. Dagens innretning på omsetningskravet gjør at disse utslippskuttene ikke får reell effekt på det nasjonale klimaregnskapet. Det gjør de høye kostandene sammenlignet med fossilt drivstoff vanskeligere å forsvare, og mange av Kollektivtrafikkens medlemmer vil nå gå tilbake til fossil diesel i sine kontrakter.

Kollektivtrafikkforeningen har i dag bedt Stortinget og Klima- og miljødepartementet om å etablere et system som gjør det mulig at biodrivstoff som går til 100%-markedet ikke telles med i omsetningskravet. Det vil bidra til reelle utslippsreduksjoner på nasjonalt nivå, og gi ambisiøse aktører som vil drive bærekraftig et verktøy for å nå sine mål.

Les henvendelsen her.

Dette er for øvrig i tråd med oppfordringen fra Oslo Kommune, Zero, Regnskogfondet, NHO Transport og 13 andre aktører fra 21.12.2020. Den leser du her.

Les også:


Ukategorisert
22. mai 2023

Støtter nye krav om kollisjonssikkerhet


Samfunnsnytte
22. februar 2023

EL-indeksveilederen er nå på plass