Harald Storrønning nominert til prisen for Årets ildsjel i kollektivtrafikken

Gjennom mange år har Harald Storrønning vært en sentral figur i AtB, og vært en pådriver for styrking av kollektivtilbudet og mer sømløs mobilitet i hele Trøndelag.

Harald Storrønning nominert til prisen for Årets ildsjel i kollektivtrafikken

Harald har jobbet i AtB siden selskapet fikk sin opprinnelse i 2009, og har siden da vært en ildsjel for å bygge opp et godt kollektivsystem i Trondheim, Sør-Trøndelag og fra 2018 Trøndelag som nytt fylke.

Han har vært en pådriver for å tilrettelegge og utvikle kollektivtilbudet i hele Trøndelag til beste for befolkningen, og med hovedansvar for alt av tilbudsutvikling i fylket. Han er svært løsningsorientert og har stått overfor mange problemstillinger, som med høyt engasjement og motivasjon har blitt løst.

Det å styrke samarbeid og dialog med viktige samarbeidspartnere er viktig for Harald, og er noe han har prioritert overfor både sjåfører, mannskap og tillitsvalgte, overfor kommuner og politikere, og selvsagt de aller viktigste: kunden, de reisende.

Slik har han bidratt sterkt til at kollektivtrafikken og mobilitet i Trøndelag har blitt en naturlig del av diskusjonene i alle kommuner i fylket.

En av sakene Harald har vært sentral i, er arbeidet med omlegging av kollektivtilbudet til å bli et metronettverk i Trondheim i 2019, som var den største omleggingen av et kollektivsystem i by over natta. Innføring av bestillingstransport i alle kommuner i hele Trøndelag er også verd å nevne som en viktig sak.

Han er en svært god ambassadør for bransjen, og en pådriver for innovasjon og samarbeid på tvers i hele landet.

Harald brenner for at alle detaljer alltid skal være korrekte, og at de reisende skal få opplevelsen av smidige og sømløse reiser. Gjennom sine utallige kollektivreiser rundt i fylket og i landet tar han med seg erfaringer og opplevelser som han deler, og hele tiden bidrar til forståelse for hvordan kundene opplever tilbudet i tillegg til å hele tiden se etter muligheter for forbedringer. Ingen sak er for liten og ingen er for stor.

Les også: