Prognose for inntektstap 1.kvartal 2021

I 2020 ble det over statsbudsjettet bevilget 4,6 mrd kr for å opprettholde den fylkeskommunale kollektivtrafikken, som den samfunnskritiske tjenesten den er. Det er så langt avsatt 1,25 mrd i statsbudsjettet for 2021. Slik det nå ser ut vil det være 1,15 mrd for lite.

I løpet av fjoråret var det flere ganger håp om at smittesituasjonen skulle komme under kontroll. Inngangen på 2021 har vært svært krevende, med nærmest lockdown i to uker. Situasjonen ser nå ut til å være mer under kontroll og det er sluppet noe opp igjen på de strenge restriksjonene vi hadde de to første ukene i januar.

Til tross for at vaksinering nå er kommet i gang, ser det ut til å være klart at det vil være kraftige tiltak helt fram til sommeren. Hvordan situasjonen vil være utover høsten er helt uavklart.

Kollektivtrafikkforeningen har innhentet opplysninger fra alle medlemmene om deres antagelser for forventet inntektstap. Vi ba om å få tilsendt tre ulike utviklingsbaner, samt hvilken av disse banene man antar vil inntreffe.

Svarene fra medlemmene synliggjør et sannsynlig kompensasjonsbehov på 2,4 mrd kr for første halvår.

Du kan lese oversikten her.

Kollektivtrafikkforeningen har derfor sammen med NHO Transport, NHO Sjøfart, Spekter, Fagforbundet, Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Yrkestrafikkforbundet sendt en henvendelse til regjering og Storting, der vi ber om økt kompensasjon til kollektivtrafikken. Du kan lese brevet her.

Les også: