Forslag til felles reisevilkår for bransjen sendt til Samferdselsdepartementet

Kollektivbransjen har et ønske om i størst mulig grad standardisere reisevilkår, slik at de reisende i all hovedsak kan forholde seg til de samme reglene uavhengig av hvor i landet de reiser, samt at det blir mye enklere for alle involverte parter å få godkjent sine reisevilkår.

Forslag til felles reisevilkår for bransjen sendt til Samferdselsdepartementet

 

Bransjen har derfor utarbeidet et forslag til felles reisevilkår. Malen er skrevet av en arbeidsgruppe bestående av ansatte hos Kollektivtrafikkforeningens medlemmer, og dokumentet har vært ute på høring i organisasjonene, før det ble behandlet i Kollektivtrafikkforeningens organer. Det har vært en lang prosess hvor man har ønsket å ta tak i de utfordringene som er i dag, se framover mot hvordan kollektiv- og mobilitetstilbudet vil utvikle seg og hvilke utfordringer vilkårene da må svare på, og ikke minst sørge for mest mulig standardisering.

I tillegg til å sikre mest mulig like regler for den reisende på tvers av administrasjonsselskaper, togselskaper eller fylkeskommuner (kalt transportselskapene), så mener vi også at malen adresserer et viktig ressursspørsmål; det går i dag med mye tid og ressurser både for transportselskapene og departementet i å få godkjent nye reisevilkår.

Bransjens mål med dette arbeidet er å forenkle denne godkjenningsprosessen ved at :

  • Transportselskapene fritt kan benytte seg av malen uten ytterligere godkjenning.
  • Dersom de ønsker å foreta endringer som er til den reisendes gunst skal de også slippe en separat godkjenningsprosess.
  • Dersom de ønsker å foreta endringer som er til den reisendes ugunst, vil dette kreve godkjenning. Men også her vil den prosessen bli mindre tidkrevende, da malen fortsatt vil ligge til grunn, og vi forutsetter at godkjenning kun kreves for de deler av dokumentet som ikke allerede er godkjent.

Forslaget til felles reisevilkår kan du lese her, og det er nå sendt til Samferselsdepartementet for godkjenning. Brevet til departementet kan du lese her. 

Vi ser fram til svaret fra departementet. Vi håper de vil godkjenne forslaget, og håper det vil bidra til enklere prosesser for alle parter.

 

Les også:


Veiledere og høringssvar
4. april 2024

Ny veileder for dialog i anskaffelsesprosesser


Veiledere og høringssvar
26. januar 2024

Bus Nordic 2.0 er klar i norsk versjon