Kollektivtrafikkens nytte er enorm for samfunnet, næringslivet og den enkelte

UITP – den globale kollektivtrafikkforeningen synliggjør denne enorme nytten på sin nettside, les her.

Kollektivtrafikkens nytte er enorm for samfunnet, næringslivet og den enkelte

 

Her kan du lese i kortversjon hvordan kollektivtrafikken bidrar på en lang rekke samfunnsområder:

Levende og travle byer. 60 mrd passasjerer reiser kollektivt i Europa hvert år. Tenk hvilke trafikkproblemer det ville blitt om disse skulle reist med privatbil!

Ren luft. Takket være kollektivtrafikken får vi renere luft. Kollektivtrafikken gir langt lavere utslipp pr. passasjerkm enn tilsvarende reiser med personbil. Når alle kjøretøy i kollektivtrafikken blir nullutslipp, vil det gi enda større effekt på luftkvaliteten.

Redde planeten. Kollektivtrafikk er den mest klimavennlige måten å reise på, utenom gange og sykkel.

Få fart på økonomien. Investeringer i kollektivtrafikk gir rundt fem ganger større fordeler enn det som er investert.

Lokale arbeidsplasser. Kollektivtransporten er blant de største arbeidsgiverne lokalt. I EU er det ansatt 2 mill personer innen kollektivtrafikk, det er ca. 20 % av alle ansatte innen transport. Dette er lokale arbeidsplasser som ikke kan flyttes ut.

Tilgjengelighet og likhet. Kollektivtransport gir mulighet for rimelig transport og mulighet til å delta i samfunnet for alle uavhengig av sosial status og lønn. Prisen er langt lavere (1/16 ifølge UITP) i forhold til hva folk betaler for å eie og kjøre privatbil.

Det gode urbane liv. Kollektivtrafikk er mye mer effektiv enn privatbilen. Dersom det i snitt sitter 1,3 personer i en privatbil, vil en full buss erstatte 40 biler på veien, og en full T-banevogn kan erstatte 600 biler.

Sunne og aktive liv. Å reise kollektivt gir et mer aktivt liv, da de fleste kollektivreiser også medfører at man går til og fra stasjoner og bussholdeplasser.

Trygg transport. Kollektivtrafikken er den tryggeste måten å reise på både i byer og mellom landsdeler.

Innovasjon. Få sektorer har utviklet og tatt i bruk ny teknologi på samme måte som kollektivtransporten de siste årene.

Reduserer støyforurensing. Veitrafikk er fortsatt den største årsaken til støyforurensing, det kan føre til søvnforstyrrelser og dårlig helse. Hvis flere tar kollektivtransport, vil trafikkvolumet reduseres, og innbyggerne vil oppleve mindre støy.

Møteplass for ulike mennesker.  I en tid med økende sosial og økonomisk ulikhet har kollektivtrafikken en viktig rolle i å bringe folk sammen, og styrke de sosiale båndene i samfunnet.


Du kan lese fullversjonen på engelsk her.                

Les også: