Vil dere jobbe for at kollektivtilbudet i hele landet kan styrkes?

«Vi trenger et nasjonalt kollektivløft i ny Nasjonal transportplan, som kan gi forutsigbarhet og handlingsrom til betydelige utvidelser av kollektivtilbudet over hele landet, og få flere til å la bilen stå».

Det var budskapet som NHO Transport og Kollektivtrafikkforeningen formidlet på vårt seminar «Kollektivløftet» på Mobilitet 2024. 

Vil dere jobbe for at kollektivtilbudet i hele landet kan styrkes?

 

Bakgrunnen for seminaret var:

For å innfri våre transport- og klimamål må transportpolitikken sørge for at vi i langt større grad reiser sammen og deler på transportmidlene, enn det vi gjør i dag. Vi vet mye om hva som virker. Flere byer har signert byvekstavtaler og har de siste årene opplevd en kraftig forbedring av kollektivtilbudet. Eksempelvis i Trøndelag har AtB hatt kraftig vekst de siste årene gjennom utvidelse av busstilbudet, forenkling og samordning med jernbane. Hele landet trenger mer av dette, men utfordringen er at en slik satsing koster.

Derfor trenger vi det nasjonale kollektivløftet i ny Nasjonal transportplan, som kan gi forutsigbarhet og handlingsrom til betydelige utvidelser av kollektivtilbudet over hele landet, og få flere til å la bilen stå.

 

I seminaret hadde vi gode innledninger, først fra Jørgen Aarhaug, forskningsleder på TØI, som snakket om: «Samfunnsgevinster ved økt satsing på kollektivtransport».

Videre snakket Grete Fuglem Tennås, administrerende direktør AtB AS om: «Hvordan har vi fått flere til å reise kollektivt», og hun la fram sine tanker om hvordan kollektivtrafikken kan ta et jafs av transportarbeidet.

Seminaret ble avrundet med en politisk panelsamtale om hvilken rolle kollektivtrafikken både kan og bør ta for å nå norske klima- og transportforpliktelser.

De som var med i panelet var:

  • Sigbjørn Gjelsvik, SP, leder Stortingets Transport- og kommunikasjonskomitè
  • Mona Fagerås, SV, medlem Stortinget Transport- og kommunikasjonskomitè
  • Sirin Stav, MDG, tidligere miljø- og samferdselsbyråd i Oslo
  • Liv Kari Eskeland, H, medlem Stortinget Transport- og kommunikasjonskomitè
  • Sandra Tenud, sentralstyremedlem AUF

 

Møteleder Jofri Lunde fra NHO Transport avrundet samtalen med å utfordre hele panelet:

«Nå har vi lansert idéen og behovet for et nasjonalt kollektivløft. Vil du og ditt parti jobbe for at kollektivtilbudet i hele landet kan styrkes?»

Når svaret på dette spørsmålet fra hele panelet var positivt, ja da ser vi lyst på framtiden for kollektivtrafikken!

 

 

Grete Fuglem Tennås, adm dir i AtB AS. Foto: Kollektivtrafikkforeningen

Grete Fuglem Tennås, adm dir i AtB AS. Foto: Kollektivtrafikkforeningen

Jørgen Aarhaug, forskningsleder TØI. Foto: Kollektivtrafikkforeningen.

Jørgen Aarhaug, forskningsleder TØI. Foto: Kollektivtrafikkforeningen.

Les også:


Mobilitet i omstilling
26. februar 2024

Møt Kollektivtrafikkforeningen på MOBILITET 2024