Pressemelding RNB : Ingen støtte til kollektivtrafikken – hva skjer med nullvekstmålet og klimamålene?

Kollektivtrafikken sliter fortsatt med ettervirkninger etter koronapandemien, og har i motsetning til biltrafikken ikke fått tilbake andelen passasjerer fra siste «normalår» 2019.

Pressemelding RNB : Ingen støtte til kollektivtrafikken – hva skjer med nullvekstmålet og klimamålene?

 

De økte drivstoffkostnadene kommer i tillegg til lavere billettinntekter, og skaper ytterligere utfordringer for aktørene.

Revidert Nasjonalbudsjett som ble lagt fram i dag 12.05.2022 ser ikke ut å ville følge opp Stortingets anmodningsvedtak nr 631 fra 23. januar 2022: «Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2022 vurdere kollektivselskapenes passasjerutvikling og økonomiske situasjon og legge frem forslag for å kompensere for tap av billettinntekter og forhindre rutekutt».

  • Det blir en krevende situasjon framover, og vi er redd for å se kutt som kan føre oss inn i en negativ spiral med enda færre reisende, sier Olov Grøtting, daglig leder i Kollektivtrafikkforeningen. Vi er derfor svært skuffet over at regjeringen ikke vil følge opp Stortingets anmodningsvedtak fra januar ytterligere.

 

Kollektivtrafikken har ikke kommet tilbake på samme måte som biltrafikken etter pandemien, og rapporter peker på at elbilen tar over mye av transporten i byene og er en stor konkurrent til kollektivtrafikken.

  • Situasjonen er svært bekymringsfull. Dersom ikke kollektivtrafikken evner å være konkurransedyktig i byene vil det føre til økt kø, trengsel og framkommelighetsproblemer. Det blir en kostnad som løftes over på næringslivet og på enkeltpersoner, i tillegg til at man får problemer med å bygge opp under nullvekstmålet og klimamålene, avslutter Grøtting.

 

Les hele pressemeldingen her.

 

 

Les også:


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
3. januar 2024

Kollektivløftet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
2. januar 2024

Mobilitet 2024: Usikre tider – sikker mobilitet?