Definisjonen av alternative drivstoff uendret i DAFI

Les mer i høstens første nyhetsbrev fra Brussel

EU-politikk er viktig for norsk kollektivtrafikk, blant annet innen miljø, digitalisering, offentlige anskaffelser og mange andre områder. Men det er ofte opp til norske myndigheter å avgjøre hvordan målene satt av EU skal nås. Derfor er det viktig at også den norske kollektivbransjen følger disse prosessene, slik at vi kan bidra med faglige innspill til norske forskriftsendringer.

Denne månedens nyhetsbrev finner du her.

Les også: