Dyktige studenter står bak mulighetsstudie om innovasjonssamarbeid i kollektivtrafikken

I sommer har Deloittes sommerinterns jobbet med en mulighetsstudie rundt felles innovasjon- og forretningsutviklingssamarbeid for kollektivaktørene.

Dyktige studenter står bak mulighetsstudie om innovasjonssamarbeid i kollektivtrafikken

 

Prosjektet hadde som mål å utforske mulighetene for hvordan kollektivselskapene kan etablere ett felles innovasjonssamarbeid eller ulike tiltak for å dra nytte av synergieffekter, både med tanke på kostnader og verdiskaping. I dette arbeidet har de hatt dybdeintervju med 8 nøkkelpersoner (ikke toppledere) hos 7 av Kollektivtrafikkforeningens medlemmer.

Sommerinternsgruppa har bestått av Line Ebeltoft Huglen som studerer Industriell Økonomi ved NTNU, Chris Wardener som studerer Økonomi & Informatikk ved NTNU og Henrik Holen som studerer Business Analytics ved NHH. De er blitt veiledet av Vilde Bergseth, Fredrik Helland, Daniel Campos og Jørund Vollan fra Deloitte.

Deloittes sommerinterns presenterte rapporten «Felles innovasjon- og forretningsutviklingssamarbeid for Norges kollektivaktører. Mulighetsstudie» for Kollektivtrafikkforeningens styre 17. august. Det var enighet om at rapporten er et imponerende arbeid utført av tre studenter, dog med bistand fra Deloitte som en del av Deloittes Internship-program.

 

Rapporten finner dere  her.

 

Deloittes sommerinterns presenterer rapport
Studentene Henrik Holen, Chris Wardener og Line Huglen. Vilde Karine Bergset fra Deloitte foran. Foto: Olov Grøtting

Les også: