Lager bedre nøkkeltall for kollektivtrafikken

Kollektivtrafikkforeningen har inngått avtale med Transportøkonomisk institutt om et nytt prosjekt som skal videreutvikle og øke kvaliteten på nasjonale nøkkeltall for kollektivtrafikken.

Lager bedre nøkkeltall for kollektivtrafikken

 

I dag er nasjonale nøkkeltall og indikatorer for kollektivtrafikken på mange områder mangelfulle og med varierende kvalitet. Det gjelder på områder som offentlige tilskudd, investeringer, skoleskyss, innovasjonsprosjekter etc. På den bakgrunn har Kollektivtrafikkforeningens styre besluttet å sette i gang et prosjekt med formål å sikre god og lik rapportering av sentrale indikatorer, utvikle nye indikatorer, og publisere dette årlig sammen med en rapport som har arbeidstittel «Status for kollektivtrafikken i Norge».

– Kollektivtrafikk er i stor grad en offentlig finansiert tjeneste. Kunnskap om historisk utvikling, nåsituasjonen, og viktige utviklingstrekk fremover, er viktig informasjon for å vurdere effekten av offentlige tilskudd og investeringer i kollektivtrafikk, og ta stilling til videre satsinger, sier Olov Grøtting, daglig leder i Kollektivtrafikkforeningen.

Ser frem til prosjektet

Foreningen har inngått avtale med Transportøkonomisk institutt med varighet på tre år fra 2024-2026, med opsjon på forlengelse i ytterligere to år.

– Vi ser frem til å samarbeide med dyktige fagfolk som har tung erfaring med å utarbeide samferdselsstatistikk i Norge, for å heve kvaliteten på viktige nasjonale nøkkeltall for kollektivtrafikken, sier Olov Grøtting.

Transportøkonomisk institutt ser på dette som et viktig arbeid som også er etterspurt innen forskningsverdenen.

– I dag finnes det større mengder data lettere tilgjengelig enn tidligere, likevel er sammenlignbare data og data som gir den informasjonen som etterspørres ofte en utfordring, sier forskningsleder Jørgen Aarhaug ved Transportøkonomisk institutt.

– Vi ser derfor fram til dialogen med kollektivselskapene og arbeidet med å forbedre datakvaliteten. Det er noe både kollektivselskapene, myndighetene og forskningen vil dra nytte av, sier Jørgen Aarhaug.

Prosjektet består av tre hoveddeler:

  1. Innhente og kvalitetssikre data på utvalgte indikatorer, herunder vurdere og analysere eksisterende kriterier for innrapportering og innsamlede data, og utvikle evt. nye indikatorer.
  2. Etablere gode rutiner og systemer for årlig innrapportering av nøkkeltall, slik at dette i hovedsak kan gå av seg selv.
  3. Utarbeide en årlig rapport med arbeidstittel «Status for kollektivtrafikken i Norge», der indikatorene blir publisert, sammen med en analyse av sentrale utviklingstrekk.

Les også:


Pressemelding
14. juni 2024

1 av 3 motivert for færre biler