Tett gapet: Alle ombord under Arendalsuka

Hva skal til fra myndigheter og kollektivselskaper for at kollektivtrafikk skal være tilgjengelig for alle i samfunnet?

Tett gapet: Alle ombord under Arendalsuka

For tre år siden, opplevde rullestolbruker Amir Hashani at han ikke fikk bli med siste bussen hjem fordi bussjåføren ikke greide å få ut rullestolrampa han er helt avhengig av for å kunne komme seg på bussen. Dette var ikke første gangen, og i Debatten på NRK, fortalte Amir om alle vanskene rullestolbrukere opplever i kollektivtrafikken. Administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen lovet å følge opp.

Amir Hashani i samtale med Bernt Reitan Jenssen og Elisabeth Skarsbø Moen
Amir Hashani i samtale med Bernt Reitan Jenssen og Elisabeth Skarsbø Moen

I Samferdselsteltet i Arendal onsdag 16. august møttes Amir Hashani og Bernt Reitan Jenssen på nytt. Ruter har ønsket å ta problemene på alvor, og har siden det første møtet med Amir,  startet prosjektet «Mind the Gap», for å tilrettelegge for personer med redusert mobilitet og gjøre kollektivtrafikken tilgjengelig for alle, også blinde og svaksynte, eldre, reisende med barnevogn og de med krykker.

Ruter har jobbet mye med holdninger, men hvordan opplever Amir hverdagen sin i kollektivtrafikken i dag? Er det bare mennesker med varige funksjonsnedsettelser som får glede universell utforming? Og hva skal til for å gjøre kollektivtrafikken tilgjengelig for alle?

Disse spørsmålene ble tatt opp i samtale mellom Bernt Reitan Jenssen i Ruter, Amir Hashani som reiser kollektivt i rullestol, Wenche Halsen fra Senteret for et Aldersvennlig Norge, og flere samfunnsaktuelle og politikere.

Elisabeth Skarsbø Moen intervjuet Wenche Halsen og Bernt Reitan Jenssen.
Elisabeth Skarsbø Moen intervjuet Wenche Halsen og Bernt Reitan Jenssen.

Møteleder Elisabeth Skarsbø Moen intervjuet Wenche Halsen, seksjonssjef fra Senteret for et Aldersvennlig Norge, om tema «Nødvendig for noen – bra for alle.» Hun påpekte at gode transportløsninger og tilrettelegging for mindretallet vil gagne mange flere, for eksempel eldre som utgjør en økende andel av befolkningen.

Panelsamtale Tett gapet - Arendalsuka 2023
Panelsamtale Tett gapet – Arendalsuka 2023

Under panelsamtalen mellom Tove Linnea Brandvik, forbundsleder i Norges Handikapforbund, Eivind Trædal, Leder av Samferdsels- og miljøutvalget i Oslo kommune for MDG, Cecilie Knibe Kroglund, Statssekretær i Samferdselsdepartementet og Anette Solli, Fylkesrådslederkandidat Akershus fra Høyre, ble spørsmålet «Hva skal til fra myndigheter og kollektivselskaper for å gjøre kollektivtrafikken tilgjengelig for alle?» tatt opp med en politisk vinkling.
Hvordan kan politikerne bidra for å legge til rette for økt tilgjengelighet i kollektivtrafikk?

Ruter lover å fortsette med å jobbe for Bærekraftig bevegelsesfrihet og «Mind the Gap», ta tak i strukturer og kultur i egen organisasjon, skape en kultur for mangfold og like muligheter, og innføre tiltak og innovative løsninger som fører til konkrete forbedringer for alle Ruters kunder og innbyggere.

Opptak finner du her

 

Les også: