Kjetil Nordbø nominert til Ildsjel-prisen 2021

Leder for kundeservice i Kolumbus, Kjetil Nordbø, er nominert til prisen Årets Ildsjel 2021 for sin innsats med å skape god dialog med selskapets kunder og å gi dem god service slik at hverdagen blir best mulig.

Foto: Kolumbus

God service er avgjørende for å få fornøyde kunder, og kan utgjøre en vesensforskjell i manges hverdag. Derfor er det også viktig med dyktige ansatte og gode ledere som tar tak i både små og store utfordringer så selskapet alltid utvikler seg til det bedre på alle punkter.

Kjetil jobber utrettelig for å gjøre hverdagen bedre for kundene. Som kundesenterleder er hans viktige oppgave å sørge for at Kolumbus’ kunder opplever ypperlig service. Ved å inspirere og trene teamet sitt, og etablere enkle rutiner og systemer som sikrer god arbeidsflyt, har han og det dyktige teamet hans sikret Kolumbus kundesenterprisen innen persontransport to år på rad.

Det gode servicenivået kundesenteret tilbyr er resultat av et arbeid som strekker seg langt utover førstelinje. Kjetil tar tak i kundenes utfordringer og sporer dem tilbake til roten. Han arbeider målrettet for endringer der det trengs, i alle systemer og på alle nivåer. Slik sikrer han kundene en stadig mer friksjonsfri hverdag, samtidig som han initierer og inspirerer til samarbeid på tvers av systemer, avdelinger, aktører og fylkesgrenser – alltid med kundens behov i sentrum.

Foto: Espen Mills

Foto: Espen Mills

Foto: Kolumbus

Foto: Kolumbus

Les også:


Kollektivkonferansen
16. november 2023

AtB AS vinner av Kollektivprisen 2023!


Kollektivprisen
16. oktober 2023

De nominerte til Kollektivprisen 2023