Webinar om pågående endringer i ITS-direktivet 2. juni. 2021 i regi av Kollektivtrafikkforeningen

Kollektivtrafikkforeningen arrangerte den 2. juni et åpent webinar der vi hadde invitert UIPT, POLIS Network, Ruter As og Jernbanedirektoratet for å belyse de pågående endringene ved ITS-direktivet.

 

Vi spurte:

«Hva skjer med bærekraftig mobilitet hvis vi taper kampen om billettsalg og kundegrensesnittet og hvilke konsekvenser og muligheter vil pågående endringer kunne ha for kollektivtrafikken i Norge?»

EU er fram mot 2022 i ferd med å revidere sitt ITS-direktiv. De har i denne omgang fokus på persontransport, for også der å sikre fri flyt av mennesker og varer, og skape vilkår for innovasjon og gode vekstvilkår for næringslivet

De ønsker denne gang å endre reguleringer og fjerne barrierer for multimodal persontransport. Revisjonen handler om deling av data for reiseplanlegging, og åpning av grensesnittet for salg og interoperabilitet av billetter. Slik det ser ut i de diskusjonene som pågår, kan dette få stor betydning for hele kollektivbransjen i Norge.

I dette webinaret ønsket vi å synliggjøre diskusjonene som pågår i EU, og løfte fram noen av implikasjonene som kan få stor betydning for oss.

I et av scenariene vi la frem i rapporten «Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025»   har norske kollektivselskaper og fylkeskommuner mistet retten til å selge egne billetter. Hvor sannsynlig er det, egentlig?

Få svar ved å se opptaket her:

Her er presentasjonene holdt av:

Les også:


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
3. januar 2024

Kollektivløftet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
2. januar 2024

Mobilitet 2024: Usikre tider – sikker mobilitet?