Halvor Jutulstad nominert til prisen for Årets ildsjel i kollektivtrafikken!

Halvor Jutulstad i Ruter har i en årrekke jobbet med store infrastrukturprosjekter og vært en pådriver for bærekraftig mobilitet i Osloregionen.

Han har jobbet med infrastrukturprosjekter og miljøarbeid siden oppstarten av Ruter i 2008, og før det i Sporveien og i Gardermobanen AS. Som leder for plan og infrastruktur i Ruter gjennom en årrekke har Halvor løftet fram miljø- og bærekraftsarbeidet både internt i selskapet, og ikke minst også for våre eiere, kunder og folkevalgte.

Veien til et bærekraftig samfunn går via bærekraftig mobilitet!

Halvor har vært en sentral bidragsyter til planlegging av tunge baneprosjekter i byregionen som Gardermobanen, Lørenbanen, Fornebubanen og ny sentrumstunell for T-banen i Oslo. Halvor har både som leder og fagperson bidratt med en kunnskapsbaserte og åpen tilnærming, som har vært inspirerende, og et forbilde for de som har jobbet sammen med han.

Foruten å være dyktig leder og fagperson, gjør Halvor viktige grep i egen hverdag for å leve mest mulig bærekraftig; han sykler eller reiser kollektivt til jobb, han har vært vegetarianer siden ungdommen, og på fritiden liker han seg best i skogen med kart og kompass.

Kort oppsummert en Halvor Jutulstad en mann som er engasjert og aktiv, og bidrar til samarbeid. Han er en entusiastisk og inspirerende kollega, og en god ambassadør for kollektivtrafikken.

Les også: