Informasjon fra Mattilsynet om transport av kjæledyr fra Ukraina

Som følge av krigen i Ukraina, er mange mennesker drevet på flukt. Mange av flyktningene som kommer til Norge, har med seg kjæledyrene sine. Flyktningene kommer med både ferjer, tog, buss og fly.

Ukraina har en annen dyrehelsestatus enn Norge og EU/EØS-området. Kjæledyr som følger sine eiere på flukt fra krigen i Ukraina, bør derfor ikke komme i kontakt med andre kjæledyr som transporteres på tog, buss, ferjer, fly o.l. Det er viktig at alle som transporterer disse kjæledyrene, legger til rette for å unngå en slik kontakt.

 Les mer om Mattilsynets anbefalinger her: Informasjon til ferjer, tog, busser og fly som transporterer ukrainske flyktninger med kjæledyr (Artikkelen oppdateres ved behov)

Les også:


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
8. juli 2023

Drosjeutvalget la fram sin første rapport