Endringer i Yrkestransportloven – etablert billetteringspraksis på ferje kan videreføres

Stortinget har vedtatt endringer i yrkestransportloven om varig hjemmel til å registrere personopplysninger i forbindelse med billettering på ferje, med virkning fra og med i dag, 1. juli 2022. Dette åpner for at billetteringspraksisen som har vært brukt gjennom pandemien, med hjemmel i midlertidig lov, kan videreføres.

Statens vegvesen sendte i vinter forslaget ut på høring, og på bakgrunn av de positive erfaringene fra praksisen som har vært, var Kollektivtrafikkforeningen blant dem som da ga positive høringsuttalelser til Vegvesenets forslag. Stortingsbehandlingen skjedde så i juni, og lovendringen ble sanksjonert 17. juni.

Les også:


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
8. juli 2023

Drosjeutvalget la fram sin første rapport