Kristian Skjellum Aas nominert til prisen for Årets ildsjel i kollektivtrafikken!

Togentusiasten Kristian Skjellum Aas står bak den populære Facebook-gruppa «Togferie», og bidrar til å spre kunnskap og engasjement for togreiser på fjernstrekninger både innad og ut av Norge på en unik, mobiliserende og engasjerende måte.

Kristian Skjellum Aas nominert til prisen for Årets ildsjel i kollektivtrafikken!

Foto: Ane Øvrebø

Kristian er født i 1974 og oppvokst i Trondheim. Han har gjennom hele livet vært opptatt av samferdsel, og da ikke minst den kollektive transporten, på både gummihjul og skinner. Kristian var tidlig aktiv i Natur og Ungdom i Trondheim, og fortsatte sitt miljøengasjement da han studerte i Bergen. Kollektivtransport og veisaker var også da sentrale deler av hans engasjement.

Kristian er journalist av yrket og har fartstid fra diverse aviser. Han begynte i redaksjonen i Naturvernforbundets tidsskrift Natur & miljø i 2004. Han er nå redaktør for tidsskriftet og i tillegg kommunikasjonsmedarbeider for Naturvernforbundet.

Bakgrunnen for at han nå er nominert, er hans store og langvarige engasjement for å inspirere flere til å reise med tog. Dette kommer tydeligst til uttrykk gjennom Facebook-gruppa «Togferie» som nå har nær 58 000 medlemmer. Kristian var initiativtaker til denne gruppa, som fortsatt drives på hobbybasis av ildsjeler som ønsker å gjøre det lettere for folk å reise med tog (og buss) på ferier, som alternativ til fly.

Gruppa kom som en respons på ei tilsvarende Facebook-gruppe i Sverige og i kjølvannet av flyskam-debatten. Den bidro til å skape et engasjement for togferie og til å dekke et umettelig informasjonsbehov knyttet til planlegging av togreiser og togferie.

Selv om Togferie-gruppa er et samarbeidsprosjekt er Kristian en av hovedbidragsyterne til å drifte gruppa og gruppas mest profilerte ansikt utad. Kristian lar det normalt ikke gå lang tid før han hjelper folk med store eller små spørsmål, om ingen andre kommer han i forkjøpet. Det er ufattelig hva Kristian har lært seg av tips og råd, som kommer mange til gode, enten det er folk som planlegger reise eller det er snakk om uforutsette utfordringer når folk er ute på tur. Kristians positive og hyggelige vesen bidrar også til at Facebook-gruppa blir en god opplevelse for de som bruker den.

Les også: