Gå ikke glipp av Kollektivtrafikkforeningens Eier- og styreseminar

Kollektivtrafikkforeningens Eier- og styreseminar er etterlyst. Derfor inviterer vi ledelse, styrer og eiere til seminar og middag 15. november 2023 kl. 16.00, ettermiddagen før Kollektivkonferansen 2023.

Gå ikke glipp av Kollektivtrafikkforeningens Eier- og styreseminar

 

Seminaret avholdes onsdag 15. november 2023 kl. 16.00 – 18.00 på Radisson BLU Scandinavia Hotel, Oslo, med påfølgende middag.

Bli gjerne over, og delta på Kollektivkonferansen neste dag.

 

Tema: Hvordan utløse bransjens enorme potensial for samfunnsnytte gjennom et tettere og forpliktende samarbeid?

Vil du bli med og diskutere hvordan lykkes med å etablere ett felles forpliktende samarbeid, hvilke hindringer må vi sammen løse for å lykkes, og hvilke gevinster kan dette utløse for virksomhetene, kollektivbransjen og samfunnet i stort?

Kollektivtrafikken har et enormt potensial for å bidra til nasjonale klima- og bærekraftsmål, og en langt mer kostnadseffektiv transportsektor i Norge.

Nasjonale tall viser at husholdningene bruker hele 252 mrd kr på transport årlig. Av dette går kun 5 % til kollektivtrafikk (jernbane 2 % og fylkeskommunal kollektivtrafikk 3 %). Bilens andel er 77 % eller i underkant av 200 mrd kr årlig. Dette viser at kollektivtrafikken har potensiale for å ta et skikkelig jafs av transporttjenestene, men da må kollektivaktørene tenke annerledes. Ny teknologi gir helt nye muligheter til å ta i bruk flere delte mobilitetsformer og gjøre det enkelt, billig og attraktivt å reise kollektivt.

Vi ser at skal vi lykkes med å skape denne spennende, komplekse og krevende fremtiden på en god måte, og evne å ta et stort jafs av transportmarkedet, må vi som bransje samarbeide bedre og mer effektivt.

De offentlige kollektivaktørene har i en årrekke samarbeidet om utvikling av felles standarder og å løse felles utfordringer gjennom Kollektivtrafikkforeningens ulike komiteer og samarbeidsforum. I tillegg eksisterer det to samarbeid innenfor digital tjenesteutvikling som til sammen samler store deler av bransjen.

Kollektivtrafikkforeningen har i flere prosjekter jobbet med scenarioutvikling knyttet til fremtidens kollektivtrafikk i Norge, hvor mer og tettere samarbeid har stått sentralt. Det siste halvåret har vi gått i dybden på dette med prosjektet «Bedre og mer effektivt samarbeid for bærekraftig mobilitet», hvor vi har utforsket og beskrevet hva som skal til for å samarbeide bedre og mer effektivt.

Nå er spørsmålet hva våre medlemmer og deres eiere ønsker å gjøre med dette kunnskapsgrunnlaget. Hva skal til for å lykkes med å etablere ett felles forpliktende samarbeid, hvilke hindringer må vi sammen løse for å lykkes, og hvilke gevinster kan dette utløse for virksomhetene, kollektivbransjen og samfunnet i stort?

 

Medvirkende (programmet oppdateres fortløpende):

  • Siv Wiken, styreleder Kollektivtrafikkforeningen
  • Bjørne Grimsrud, Adm dir TØI
  • M. fl.

 

Meld deg på her

Les programmet her. 

 

Husk, seminaret er kun for Kollektivtrafikkforeningens medlemmers ledelse, styrer og eiere. 

 

 

Les også: